Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw ewidencji i rozliczeń w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

71-615 Szczecin ul.Matejki 6b

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi księgi inwentarzowe i ewidencję sprzętów będących na wyposażeniu pracowników.
 • wystawia rachunki sprzedaży za czynności kontrolne
 • ewidencjonuje wpłaty należności budżetowych z tytułu nałożonych kar pieniężnych i opłat za przeprowadzone kontrole oraz prowadzi czynności mające na celu wyegzekwowanie niezapłaconych opłat
 • prowadzi ewidencje i rozlicza mandaty karne
 • sporządza zestawienia, sprawozdania
 • prowadzi obsługę kancelaryjną w EZD


Warunki pracy

Praca o charakterze  biurowym w systemie ośmiogodzinnym , jednozmianowym , Praca wykonywana w siedzibie urzędu.  Na stanowisku pracy występują zadania wymagające skupienia, koncentracji uwagi, zdyscyplinowania, dokładności, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości, komunikatywności, zrównoważenia emocjonalnego, zdolności logicznego argumentowania. Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.  Siedziba urzędu znajduje się  na drugim piętrze budynkuInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse, rachunkowość

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenia w obszarze administracji w jednostkach sektora finansów publicznych,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakietu MS Office),
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie i ustawy o finansach publicznych,
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność,
 • znajomość prowadzenia czynności kancelaryjnych w EZD,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • analityczne myślenie,
 • znajomość obsługi programów Sage: Symfonia Finanse i Księgowość, Faktura, Środki trwałe.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-02
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
  ul. Matejki 6b 71-615 Szczecin pokój 211

  z dopiskiem „oferta zatrudnienia na stanowisko starszego specjalisty”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi