Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw obiegu materiałów niejawnych i jego kontroli w Kancelarii Tajnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji

20-019 Lublin ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje, rejestruje, wydaje, udostępnia, egzekwuje zwrot, przekazuje, wysyła materiały niejawne znajdujące się na stanie obsługiwanych komórek organizacyjnych KWP w Lublinie, a także przechowuje dokumenty niejawne i udostępnia je osobom, które nie uzyskały zgody na przechowywanie takich dokumentów w miejscu pełnienia służby / pracy
 • prowadzi kontrole komórek organizacyjnych KWP w Lublinie, OPP w Lublinie i SPKP w Lublinie w zakresie przesyłek, dokumentów i materiałów niejawnych
 • realizuje obrót przesyłek niejawnych pomiędzy Pocztą Specjalną KWP w Lublinie a Oddziałami Kancelarii Tajnej
 • prowadzi wykazy dokumentów wydanych pracownikom i uczestniczy w corocznych inwentaryzacjach materiałów niejawnych w obsługiwanych komórkach
 • sprawuje nadzór nad formalną stroną dokumentów niejawnych wytwarzanych przez pracowników obsługiwanych komórek, nanosi adnotacje na dokumentach w przypadku zmiany lub zniesienia klauzuli tajności
 • sprawdza niejawną dokumentację niearchiwalną kat. B oznaczoną symbolem BC, przeznaczoną do zniszczenia oraz materiały spraw niejawnych przygotowanych do przekazania do Archiwum przez pracowników obsługiwanych komórek, a także monitoruje stan ilościowy dokumentów niejawnych znajdujących się w dyspozycji pracowników
 • aktualizuje znajdujące się w Oddziale Kancelarii Tajnej wykazy osób posiadających uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, które uzyskały zgodę na przechowywanie dokumentów niejawnych w miejscu pełnienia służby / pracy
 • opracowuje projekty wewnętrznych procedur dotyczących przesyłek, dokumentów i materiałów niejawnych


Warunki pracy


 • Czynności na stanowisku pracy wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera (poniżej 4 godzin na dobę) oraz innych urządzeń biurowych. Praca wykonywana jest w budynku KWP w Lublinie przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 73, w pomieszczeniu biurowym Kancelarii Tajnej Wydziału Bezpieczeństwa Informacji KWP w Lublinie na III piętrze. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy, brak przystosowanych sanitariatów) oraz nie jest dostosowany dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów.

 • Przed spotkaniem rekrutacyjnym poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów do wglądu.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty w tym własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

 • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/wolne-stanowiska-w-korp oraz https://portal.lu.policja.gov.pl./index.html.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w pracy kancelaryjno- biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Czytelne pismo odręczne
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Asertywność
 • Umiejętność planowania pracy własnej i współpracowników (w sytuacji pełnienia roli kierownika zespołu kontrolerów)
 • Dokładność, systematyczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  20-019 Lublin, ulica Prezydenta Gabriela Narutowicza 73

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  31/05/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi