Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw finansowych w Wydziale Gospodarki Materiałowo - Technicznej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozliczanie, nadzór nad obiegiem, sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym spraw finansowych w zakresie biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych i badań medycznych,
 • rozliczanie, nadzór nad obiegiem, sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym spraw finansowych dotyczących kosztów stawiennictwa świadka oraz delegacji służbowych,
 • wprowadzanie dodatkowych należności przysługujących funkcjonariuszom Komendy Miejskiej Policji w Łodzi do systemu płace.


Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, na drugim piętrze - brak windy, narzędzia i materiały pracy - komputer

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2670,- zł. brutto + wysługa. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi lub pod numerem telefonu 042 665-16-25.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz umiejętność ich interpretacji,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-27
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
21/06/2019
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry