Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy specjalista do spraw kontroli artykułów rolno-spożywczych w Wydziale Kontroli

40-082 KATOWICE, UL. JANA III SOBIESKIEGO 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie planowych i doraźnych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, w tym warunków ich składowania i transportu, wraz ze sporządzaniem protokołów kontroli oraz innej wynikającej z przebiegu kontroli dokumentacji, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta.
 • Przeprowadzanie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za granicę wraz ze sporządzaniem dokumentacji będącej potwierdzeniem wyniku kontroli, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta.
 • Dokonywanie oceny jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych na wniosek przedsiębiorcy wraz ze sporządzeniem i wydaniem świadectwa jakości handlowej potwierdzającego lub niepotwierdzającego spełnienie przez daną partię produktu deklarowanej jakości, w celu sprawdzenia zgodności z przepisami prawnymi oraz deklaracją producenta.
 • Sporządzenie projektów pism, decyzji administracyjnych związanych z prowadzonym przez organ postępowaniem administracyjnym.
 • Opracowywanie informacji o wynikach kontroli w celu sporządzania sprawozdawczości dla jednostek nadrzędnych.
 • Archiwizacja dokumentów Wydziału Kontroli w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w WIJHARS.


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Inspektoratu a także poza siedzibą, wyjazdy służbowe, kontakt z klientem zewnętrznym. Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym z windą.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 3200 zł/brutto

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w branży rolno-spożywczej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.
 • Dyspozycyjność dotycząca częstych wyjazdów służbowych
 • Prawo jazdy kat. B
 • Umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Samodzielność
 • Komunikatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-10
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  40-082 KATOWICE, UL. JANA III SOBIESKIEGO 10
  sekretariat

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry