Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 13/07/2020.

Starszy Specjalista ds. ewidencji nieruchomości

Kraków, małopolskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • wydawanie praw do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla podmiotów zewnętrznych, Spółek Grupy PKP oraz wydawanie uzgodnień niezbędnych do uzyskania opinii ZUD i KZUDP

 • wydawanie opinii do odstępstwa od warunków określonych w art. 53 ustawy transporcie kolejowym

 • opiniowanie korespondencji organów administracji publicznej dotyczącej wydawania decyzji administracyjnych dla inwestycji prowadzonych przez podmioty zewnętrzne na gruntach PKP S.A.

 • współpraca z właściwymi organami administracji publicznej i sądami w zakresie pozyskiwania niezbędnej dokumentacji, w szczególności wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, odpisów z ksiąg wieczystych, itp.

 • rozpatrywanie i przygotowanie projektów odpowiedzi na wystąpienia urzędów administracji samorządowej oraz Spółek Grupy PKP

 • przeprowadzanie wywiadów branżowych przy udziale Rejonów Administrowania i Utrzymania Nieruchomościami;


Wymagania:

 • wykształcenie średnie mile widziane wyższe w dziedzinie geodezji i kartografii
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w urzędach administracji publicznej realizujące zadania z zakresu geodezji i kartografii lub budownictwa i urbanistyki
 • znajomość przepisów - prawo budowlane, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o transporcie kolejowym, ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego ’Polskie koleje Państwowe’, ustawa o gospodarce nieruchomościami, kodeks cywilny, KPA, innych niezbędnych do realizacji powierzonych obowiązków
 • biegła znajomość pakietu MS Office
 • dobrze rozwinięte umiejętności interpersonalne
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji
 • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/03/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa
do góry