Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 05/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent Zespołu Łączności i Informatyki Wydziału Wspomagającego

Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G 59-900 Zgorzelec

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji przychodowo- rozchodowej sprzętu łączności i informatyki, ochrony technicznej, monitoringu, sporządzanie dokumentów przyjęcia/przekazania sprzętu teleinformatycznego
 • rozliczanie ze sprzętu łączności i informatyki policjantów/pracowników przenoszonych/zwalnianych (karty obiegowe)
 • przyjmowanie do naprawy sprzętu łączności i informatyki, przekazywanie do naprawy do Wydziału Teleinformatyki KWP we Wrocławiu, uzgadnianie terminów i stałe monitorowanie terminów napraw i odbioru sprzętu
 • organizowanie, koordynowanie procesu wybrakowania sprzętu łączności i informatyki
 • prowadzenie dokumentacji związanej z nadawaniem funkcjonariuszom i pracownikom uprawnień i upoważnień do systemów policyjnych


Warunki pracy

-praca wymaga szczególnej koncentracji;
-praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku( brak windy i podjazdów);
-praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2.815,- zł. brutto+ procentowy dodatek za staż pracy maksymalnie 20%. Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie kolejnego etapu naboru. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych dokumentów lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Oferty nie zakwalifikowane nie będą odsyłane, zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru. KPP w Zgorzelcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Zespole Kadr i Szkolenia
Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu, pod numerem telefonu 075 64 94 314

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi programów biurowych (MS Office) i systemów komputerowych (Windows 7,10)
 • nieposzlakowana opinia
 • samodzielność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole
 • komunikatywność
 • odpowiedzialność
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • umiejętność realizacji zadań pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie zawodowe w komórkach organizacyjnych realizujących zadania związane z informatyką
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • mile widziana praktyczna znajomość budowy komputera


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-17
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu ul. Bohaterów II Armii Wojska Polskiego 12 G 59-900 Zgorzelec

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
08/06/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry