Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw finansowo-księgowych Zespół finansowo-księgowy

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
ul. szarych Szeregów 7
10-072 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów księgowych,
 • kompletowanie i dekretowanie dokumentów wg podziałek klasyfikacji budżetowej,
 • przygotowywanie przelewów w systemie bankowości internetowej NBP i eNova, generowanie wyciągów bankowych i ich export oraz import w systemie,
 • księgowanie dokumentów magazynowych oraz rozliczenia inwentaryzacji w tym zakresie,
 • zbieranie i tworzenie zestawień z powiatowych inspektoratów weterynarii.


Warunki pracy

Budynek wielokondygnacyjny, bez windy, bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych.
Praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności, praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę. Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax, skaner).
Pracownikom oferujemy:
- stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy,
- dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci (dopłaty do kolonii i obozów), niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach - zapomogi),
- dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze,
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych w ramach indywidualnych programów rozwoju zawodowego (szkolenia, kursy, studia podyplomowe),
- możliwość ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy lub elastyczny czas pracy.
Wynagrodzenie: mnożnik wynagrodzenia dla etatu: 1,39 + dodatek za wysługę lat

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Metody selekcji :
1. rozmowa kwalifikacyjna- zostanie przeprowadzona za pomocą narzędzi teleinformatycznych (w czasie epidemii). Kandydat na 2 dni przed planowanym terminem rozmowy kwalifikacyjnej otrzyma link z zaproszeniem i hasłem na podany adres e-mail. Rozmowa będzie przeprowadzona za pomocą strony https://lifesize.com/en/video-conferencing-app.
Wymagania techniczne: komputer z systemem minimum Windows 7, przeglądarka internetowa gogle chrome i dostęp do internetu.

2. test wiedzy i umiejętności w przypadku liczby kandydatów powyżej 12 osób.
3. Sygnatura akt naboru: WIW-A-OS.210.03.2020
4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 89 524 14 87

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office ze szczególnym uwzględnieniem excela
 • znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • umiejętność stosowania analitycznego myślenia.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość systemu finansowo-księgowego eNova 365


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o umiejętności obsługi MS office (Word + Excel) lub zaświadczenie o ukończeniu szkoleń, kursów w tym zakresie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości w jednostkach budżetowych (staż, wolontariat- opinia, umowa o pracę- świadectwo pracy, umowa-zlecenie- opinia)
 • oświadczenie lub zaświadczenie, certyfikat potwierdzający umiejętność obsługi programu eNova 365

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-05-27
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn
  Dla osób przynoszących oferty osobiście - urna umieszczona przed drzwiami urzędu ( w czasie stanu epidemii) z dopiskiem na kopercie "oferta zatrudnienia- starszy referent ( umowa na zastępstwo)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry