Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy referent do spraw administracyjno-technicznych w Wydziale Administracyjno-Technicznym

85-018 Bydgoszcz ks. Piotra Skargi 2

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy związane z ubezpieczeniem samochodów oraz budynków
 • Sporządza zamówienia i zlecenia w oparciu o zgłaszane zapotrzebowania komórek organizacyjnych Inspektoratu
 • Prowadzi prenumeratę gazet i czasopism oraz wydawnictw
 • Prowadzi ewidencję druków ścisłego zarachowania, upoważnień i pieczątek
 • Prowadzi rejestr zużytych i przekazanych do utylizacji materiałów oraz sprzętu
 • Ewidencjonuje pisma i sprawy w elektronicznym systemie e-DOK


Warunki pracy


 • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Praca pod presją czasu

 • Zagrożenie korupcją

 • Stanowisko pracy  wyposażone w komputer, urządzenia biurowe

 • Siedziba Inspektoratu to budynek dwupiętrowy, praca na drugim piętrze. Brak zainstalowanej windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Zakwalifikowanych do kolejnego etapu, powiadomimy telefonicznie lub mailowo.

 • Oferty składane elektronicznie - wszystkie dokumenty należy własnoręcznie podpisać, wstawić datę ich sporządzenia i dołączyć w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).

 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zostaną zniszczone po 3 miesiącach od zakończenia naboru. Do tego czasu można je odebrać, gdyż nie będą odsyłane.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Złożone dokumenty aplikacyjne zostaną zweryfikowane pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Na ofercie proszę koniecznie zaznaczyć numer ogłoszenia.

 • Kandydaci wybrani we wstępnym etapie procedury naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 • Oferty otrzymane po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych i koniecznych nie będą rozpatrywane. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
   


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (052) 376-17-35Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych
 • Znajomość ogólnych zasad ustawy prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność komunikacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
  ul. P. Skargi 2
  85-018 Bydgoszcz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry