Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy księgowy Dział Finansowy

45-835 Opole ul. Wrocławska 172

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi konta syntetyczne i analityczne, bilansowe i pozabilansowe wydatków budżetowych oraz ZFŚS,
 • dekretuje dokumenty księgowye zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • księguje wydatki i dochody budżetowe,
 • wykonuje dyspozycje środkami pieniężnymi,
 • odpowiada za regulowanie zobowiązań w wymaganym terminie płatności,
 • prowadzi sprawy związane z planowaniem, monitorowaniem realizacji oraz sprawozdawczością w układzie zadaniowym,
 • prowadzi wszystkie operacje dotyczące obsługi kasy,
 • sprawdza i zatwierdza pod względem formalno-rachunkowym dokumenty księgowe,
 • współdziała z bankami, organami skarbowymi, ZUS oraz innymi podmiotami w zakresie obsługi finansowo-księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu,
 • sporządza raporty i analizy z zakresu finansowo-księgowego, uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań,
 • sporządza deklaracje PFRON,
 • sporządza oraz wprowadza operacje i dokumenty generowane w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu państwa TREZOR pod nieobecność głównego księgowego,
 • sporządza i zatwierdza pod nieobecność głównego księgowego sprawozdania budżetowe,
 • dokonuje analizy realizacji budżetu, zatwierdza wydatki oraz analizuje dochody budżetowe pod nieobecność głównego księgowego.


Warunki pracy

Praca w siedzibie WIORiN Opole oraz na terenie województwa opolskiego (wyjazdy w celu realizacji zadań finansowych). Praca umysłowa wykonywana w pozycji siedzącej, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Gotowość do krajowych wyjazdów szkoleniowych. Współpraca z klientem zewnętrznym. Stres. Zagrożenie korupcją. Praca na wysokości do 3 metrów. Prowadzenie samochodu służbowego kat. B.


Siedziba Inspektoratu obejmuje piętrowy budynek. Biuro usytuowane na I piętrze. Poruszanie się po budynku może stanowić barierę dla osób mających trudności z poruszaniem się po schodach (brak windy). Budynek wyposażony w podjazd. Przemieszczanie się w terenie osobowym samochodem służbowym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe – adres e-mail, nr telefonu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.77/4744619 wew. 37. Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
 • Znajomość KPA
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputerowych programów biurowych oraz finansowo-księgowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Samodzielność
 • Terminowość
 • Rzetelność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. b.
 • Oświadczenia o spełnieniu pozostałych warunków niezbędnych.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o spełnieniu wymagań dodatkowych.
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  ul. Wrocławska 172
  45-835 Opole

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Audyt / księgowość / kontrola skarbowa

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi