Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kancelaryjno-biurowych Ogniwa ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu

95-100 Zgierz ul. Długa 58/60

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • Wydawanie funkcjonariuszom Wydziału Prewencji spraw przydzielanych do realizacji
  • Udzielanie odpowiedzi urzędom, instytucją i innym jednostkom Policji
  • Prowadzenie dziennika podawczego, korespondencyjnego, rejestru trczek dokumentów jawnych, dzienników
  • Wykonwanie czynności związanych z przyjmowanie, przygotowaniem oraz wysyłaniem korespondencji
  • Rejestracja materiałów oraz odpisywanie w dzienniku spraw zrealizowanych
  • Organizowanie i koordynowanie pracy kancelaryjno-biurowej
  • Sporządzanie spisów akt dokumentacji przekazywanej do archiwum


Warunki pracy


  • Praca w pomieszczeniu zamkniętym

  • Praca przy sztucznym oświetleniu

  • Praca administracyjno-biurowa

  • Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy

  • Niedostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

  • Umiejętność organizacji pracy własnej i pracy w zespole
  • Umiejętność podejmowania decyzji, szybkie działanie
  • Umiejętność pracy pod presją czasu
  • Znajomość obsługi urządzeń biurowych i obsługi komputera.
  • Posiadanie obywatelstwa polskiego
  • Korzystanie z pełni praw publicznych
  • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

  • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa
  • Znajomość przepisów Ustawy o Policji i Ustawy o służbie cywilnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenia postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

  • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-05
    Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu
    Zespół Kadr i Szkolenia
    ul. Długa 58/60
    95-100 Zgierz

    Prezentacja firmy

    Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

    Dodatkowe informacje

    Ostatnia aktualizacja:
    22/03/2023
    Wymiar etatu:
    Pełny etat
    Rodzaj umowy:
    Na czas nieokreślony
    Liczba wakatów:
    1
    Min. doświadczenie:
    1 rok
    Min. wykształcenie:
    Wyższe licencjackie
    Branża / kategoria:
    Praca Administracja Publiczna

    Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

    Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

    Utwórz powiadomienie e-mail
    Zapisz mnie

    Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

    Podziel się ze znajomymi