Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kancelaryjnych i archiwum zakładowego w Wydziale Organizacji i Nadzoru

71-637 Szczecin ul. Teofila Firlika 9/14

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy dotyczące instrukcji kancelaryjnej w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów. Rejestruje i rozdziela pisma, przyjmuje pocztę w systemie tradycyjnym oraz w Elektronicznym systemie Zarządzania Dokumentacją. Realizuje zadania związane z działaniem platformy EPUAP dla KW PSP.
 • Prowadzi archiwum zakładowe i wykonuje archiwizację dokumentów w celu właściwego gromadzenia dokumentów. Koordynuje procesy archiwizacji dokumentów w KW PSP. Prowadzi sprawozdawczość z zakresu archiwum w celu prawidłowej realizacji zadań archiwizacji dokumentów.
 • Prowadzi kontrolę KP(M) PSP w celu oceny działalności komendantów powiatowych (miejskich) PSP w zakresie archiwizacji dokumentów i jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Obsługuje odprawy, narady, spotkania celem zapewnienia właściwego funkcjonowania komendy. Udziela informacji interesantom w zakresie swoich kompetencji w celu skierowania ich do właściwego pracownika.
 • Udziela fachowej pomocy pracownikom w zakresie stosowania instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej w celu prawidłowej realizacji niniejszych zadań. Nadzoruje procesy przekazywania materiałów do archiwum oraz szkoli pracowników w tym zakresie. Wnioskuje do KG PSP o pozwolenie na brakowanie dokumentów i przeprowadza proces brakowania, a także wybiera i nadzoruje sposoby fizycznego zniszczenia wybrakowanych akt.
 • Prowadzi nadzór nad realizacją zadań związanych ze sprawozdawczością dotyczącą działalności archiwalnej komendantów powiatowych (miejskich) PSP woj. zachodniopomorskiego. Analizuje sprawozdania z KP/M PSP, na bieżąco monitoruje procesy brakowania w podległych jednostkach.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.
 • Obsługuje urządzenia będące na wyposażeniu kancelarii i sekretariatu.
 • Prowadzi w zastępstwie sekretariat Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.


Warunki pracy

Prac


Praca wykonywana od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 w siedzibie tut. jednostki. Możliwość wyjazdów służbowych.


Pomieszczenia ciepłe, jasne (oświetlenie naturalne i sztuczne), praca przy komputerze,
w budynku zainstalowana jest winda, korytarze szerokie, drzwi odpowiedniej szerokości. Praca przy komputerze - brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji lub 0,5 roku na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Odpowiedzialność i wysoka motywacja do rzetelnego wykonywania powierzonych zadań,
 • Odporność na stres i dobra organizacja pracy,
 • Komunikatywność,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Wysoka kultura osobista,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Kurs kancelaryjno - archiwiwalny,
 • Znajomość języka niemieckiego na poziomie komunikatywnym (B1),
 • Prawo jazdy kat. B.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kserokopie dokumentów potwierdzjacych znajomość języka niemieckiego na poziomie B1 oraz ukończenie kursu kancelaryjno - archiwalnego.
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
  ul. Firlika 9/14
  71-637 Szczecin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  15/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi