Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw asfaltów i nawierzchni asfaltowych w Wydziale Technologii – Laboratorium Drogowe w Zespole Asfaltów i Nawierzchni Asfaltowych w Oddziale GDDKiA w Szczecinie

00-874 Warszawa ul. Wronia 53

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pobiera w terenie, transportuje i przygotowuje próby w celu przeprowadzenia badań laboratoryjnych.
 • Wykonuje badania materiałów stosowanych do wykonywania warstw asfaltowych oraz określa parametry warstw asfaltowych i nawierzchni.
 • Opracowuje i wspólnie z innymi członkami zespołu analizuje wyniki przeprowadzonych badań laboratoryjnych materiałów stosowanych do wykonywania warstw asfaltowych nawierzchni oraz pomiarów cech nawierzchni dróg.
 • Opracowuje monitoring jakości z badań wykonanych na realizowanych zadaniach ujętych w programach rządowych oraz na istniejącej sieci drogowej.
 • Współuczestniczy przy wykonywaniu określonych wskazanych zadań realizowanych na innych stanowiskach pracy w Zespole.
 • Współpracuje z Nadzorem (lub innymi właściwymi komórkami) realizowanych przez Oddział zadań związanych z budową i utrzymaniem dróg.
 • Kompletuje i przygotowuje dokumenty będące efektem zrealizowanych zadań w celu ich archiwizacji.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania  zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • wysiłek fizyczny,

 • praca w terenie,

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,

 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,  

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 


 


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kategorii „B”
 • Znajomość norm, wytycznych technicznych i metod badań w obszarze działalności zespołu, m.in.: • WT-2 część 1, • penetracja igłą wg. PN-EN 1426, • temperatura mięknienia - metoda Pierścień i Kula wg. PN-EN 1427, • zawartość lepiszcza rozpuszczalnego wg PN-EN 12697-1, • skład ziarnowy wg PN-EN 12697-2; PN-EN 933-1, • gęstość w wodzie, metoda A wg PN-EN 12697-5, • gęstość objętościowa, metoda B wg PN-EN 12697-6, • zawartość wolnych przestrzeni wg PN-EN 12697-8, • wskaźnik zagęszczenia wg PN-EN 13108-20, • grubość warstwy asfaltowej - pomiar niszczący wg PN-EN 12697-36, • sczepność międzywarstwowa warstw asfaltowych wg metody Leutnera wg Instrukcja badania sczepności, GDDKiA z 2014 r.
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kategorii „B+E”
 • Znajomość ustawy o drogach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych
 • Posiadanie wiedzy z zakresu technologii robót drogowych
 • Znajomość normy Zarządzanie jakością – norma PN-EN ISO/IEC 17025.umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnego i specjalistycznych programów komputerowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii „B+E”

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  GDDKiA Oddział w Szczecinie
  Al. Boh. Warszawy 33
  70-340 Szczecin
  z dopiskiem „Oferta pracy – Starszy inspektor T-1

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/06/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi