Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/06/2018.

starszy inspektor

Pyrzyce, zachodniopomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach
ul. Kościuszki 24
74-200 Pyrzyce

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administracja lokalną siecią komputerową Internet.
 • Pełnienie funkcji inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w KPP w Pyrzycach.
 • Prowadzenie dokumentacji teletechnicznej KPP w Pyrzycach.
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu łączności i informatyki.
 • Uruchamianie i konfiguracja stanowisk komputerowych oraz dostępowych.
 • Sprawdzanie łączności i kontrola stanu technicznego radiotelefonów bazowych, przewoźnych i doręcznych.
 • Administrowanie systemem kontroli dostępu, administrator techniczny systemów policyjnych.
 • Instalowanie nowego sprzętu, oprogramowania, serwisowanie/konserwacja sprzętu informatycznego.


Warunki pracy

Praca wykonywana w warunkach normalnych – biurowych
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Budynek Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach przy ul. Kościuszki 24. Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek i pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. 
Pomieszczenie bez urządzeń klimatyzacyjnych

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze wg mnożnika 1,3655 kwoty bazowej z wynagrodzeniem zasadniczym w wysokości 2.558,73 miesięcznie brutto + dodatek z tytułu wysługi lat.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska. Oferty te mogą zostać odebrane osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Pyrzycach ( Kadry ) przed upływem tego terminu. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 915779581, 915779505.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Obsługa programów pakietu biurowego MS Office i Open Office.
 • Znajomość instalacji i konfiguracji oraz programowania urządzeń teleinformatycznych.
 • Umiejętność sporządzania dokumentacji technicznej. wymagania dodatkowe.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe o kierunku informatyka bądź pokrewne (elektronika, robotyka).
 • Pawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność działania pod presją czasu i wyników.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie świadectw pracy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/08/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry