Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw administracyjno - gospodarczych Zespołu Administracyjno - Gospodarczego Komisariatu Policji w Poniatowej

24-300 Opole Lubelskie ul. Morwowa 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmuje, rejestruje, wydaje, udostępnia i przekazuje korespondencję funkcjonariuszom z komórek organizacyjnych Komisariatu, gromadzi i przekazuje korespondencję do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim, prokuratury oraz sądu,
 • Przyjmuje interesantów zgłaszających się do jednostki – udziela im informacji i kieruje ich do kompetentnych funkcjonariuszy,
 • Zaopatruje, ewidencjonuje, kontroluje, wydaje czyste i przyjmuje zużyte formularze mandatów karnych funkcjonariuszy Komisariatu Policji,
 • Obsługuje systemy elektroniczne w ramach posiadanych uprawnień,
 • Prowadzi rejestr doprowadzeń wykonywanych przez funkcjonariuszy Komisariatu,
 • Wprowadza dane do systemu ERSOW, celem aktualizacji danych dotyczących postępowań w sprawach o wykroczenia,
 • Prowadzi i aktualizuje upoważnienia dot. „Polityki bezpieczeństwa policyjnych manualnych zbiorów osobowych Przemoc w rodzinie” oraz upoważnienia do dostępu do SIS, w Komisariacie Policji w Poniatowej, celem zapewnienia właściwej ewidencji wydanych i wycofanych upoważnień .


Warunki pracy

Pracownik wykonuje większość czynności o charakterze statycznym, związanych głównie z pracą przy biurku i komputerze oraz dynamicznym związanym z wyjazdami służbowymi do jednostki nadrzędnej. Czynności realizowane na stanowisku wykonywane są w większości w pozycji siedzącej i są związane z pracą z dokumentami, obsługą komputera powyżej 4 godzin na dobę, obsługą urządzeń biurowych (telefon, faks, drukarka, niszczarka, kserokopiarka), prowadzeniem rozmów telefonicznych wewnętrznych i zewnętrznych. Praca w oświetleniu naturalnym i sztucznym.


Na stanowisku starszego inspektora zadania realizowane są samodzielnie, często pod presją czasu, występują kontakty z interesantami zewnętrznymi i wewnętrznymi urzędu.


Budynek Komisariatu dwukondygnacyjny, brak windy. Przy wejściu głównym znajduje się platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych tylko na zewnątrz budynku. Praca w większości jest wykonywana w budynku Komisariatu przy ul. 1-Maja 12, w pomieszczeniu biurowym, usytuowanym na piętrze budynku, wyposażonym w sprzęt komputerowy, meble biurowe i inne urządzenia biurowe. Klatka schodowa, korytarz, pomieszczenia biurowe i sanitariaty nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Po weryfikacji formalnej ofert, kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną telefonicznie powiadomieni o dacie i miejscu dalszej rekrutacji.


Brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem się do dalszego etapu rekrutacji.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji lub pracy biurowej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • deklaracja zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych.
 • łatwość komunikowania się, umiejętność argumentacji, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu, umiejętność stosowania prawa w praktyce, znajomość pracy kancelaryjno - biurowej, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej w celu uzyskania dostępu do informacji niejawnych.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-06-13
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim
  ul. Morwowa 4
  24-300 Opole Lubelskie

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  03/06/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi