Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi wierzytelności w Zespole ds. Inwentaryzacji i Windykacji Należności Budżetowych Wydziału Finansów

10-521 Olsztyn ul. Partyzantów 6/8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania w trybie egzekucji administracyjnej i cywilnej wobec dłużników w celu ściągnięcia należności;
 • Prowadzi ewidencję należności i wpłat za pobyt w celu wytrzeźwienia w jednostkach Policji w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o stanie należności i zaległości;
 • Prowadzi postępowania o udzielanie ulg w spłacie niepodatkowych należności budżetowych w celu wydania decyzji administracyjnej;
 • Analizuje i weryfikuje konta dotyczące należności za pobyt w celu wytrzeźwienia w celu znalezienia pomyłek rachunkowych, wyjaśnienia nieudokumentowanych wpłat;
 • Sporządza comiesięczne sprawozdania o stanie zaległości do dysponenta wyższego stopnia w zakresie załączników do RB 27, w celu wyjaśnienia podjętych czynności windykacyjnych oraz dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o stanie zaległości.


Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno - biurowym, czas pracy 8 godzin, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

 •  W ofercie prosimy o podanie numeru ogłoszenia oraz danych kontaktowych – adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji;

 • Spełnienie wymagania w zakresie długości doświadczenia zawodowego (jako wymóg niezbędny oraz dodatkowy) należy udokumentować kopiami dokumentów jednoznacznie potwierdzającymi zamknięty okres świadczenia pracy (m. in. kopiami świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zaświadczeń potwierdzających świadczenie pracy w ramach umów cywilnoprawnych lub wolontariatu/staży/praktyk); Umowy o pracę, umowy cywilnoprawne nie są dokumentami potwierdzającymi okresy doświadczenia zawodowego;

 • Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych KWP postępowania sprawdzającego zakończonego wynikiem pozytywnym lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa ważnym w Policji wydanym przez uprawniony podmiot;

 • Proponowane wynagrodzenie  brutto - ok. 3.200,00 zł.

 • Publikowany jest wyłącznie wynik naboru wyłonionego do zatrudnienia kandydata;

 • Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze finansowo - księgowym.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli poufne lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
 • Znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • Znajomość obsługi komputera i pakietów biurowych;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność interpretacji przepisów, organizacji pracy własnej, samodzielność, terminowość, systematyczność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 ze zm).
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • referencje;

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji
  Partyzantów 6/8
  10-521 Olsztyn

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  09/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi