Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Powiatowa Policji w Międzychodzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi informatyczno-łącznościowej Komendy Zespół Wspomagający

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W MIĘDZYCHODZIE
ul. Gen. Sikorskiego 22a
64-400 Międzychód

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnienie ciągłej sprawności technicznej systemu informatycznego i łącznościowego Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie.
 • Sprawdzanie i rejestrowanie kart rejestracyjnych i informacyjnych do KSIP (Krajowy System Informacyjny Policji).
 • Wprowadzanie RD, MRD 5, wyroków i kart informacyjnych.
 • Administrowanie stanowisk dostępowych, administrowanie lokalnym system KCIK (Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych) w Komendzie.
 • Redagowanie strony podmiotowej BIP (Biuletynu Informacji Publicznej) Komendy Powiatowej Policji.
 • Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników związanych z trudnościami z zalogowaniem się w systemie, nietypowym lub niepoprawnych działaniem aplikacji i sprzętu informatycznego i łącznościowego.
 • Przeprowadzaniem podstawowych napraw i konserwacji sprzętu informatycznego i łącznościowego w jednostce, instalacja sprzętu, oprogramowania, programów antywirusowych. Prowadzenie dokumentacji organizacyjnej, technicznej i ewidencyjnej informatyki i łączności.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa przy komputerze,
- 20 godz. w tygodniu,
- jednozmianowa,
- w siedzibie urzędu na I piętrze,
- stanowisko pracy wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy - komputery, drukarki, skaner,
- w pomieszczeniu znajduje się klimatyzacja,
- oświetlenie naturalne oraz sztuczne,
- wejście główne do budynku przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową tylko na obszarze parteru, brak windy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- wynagrodzenie wg mnożnika kwoty bazowej 0,6614 (1.267,86 zł brutto + dodatek za wysługę lat),
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 95 748 8325 oraz 95 748 8210,
- w liście motywacyjnym należy powołać się na nr ogłoszenia,
- zakwalifikowani kandydaci zaproszeni zostaną do siedziby komendy w celu wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym,
- metody / techniki, które będą stosowane podczas naboru: weryfikacja formalna ofert, test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna,
- wynik postępowania zostanie umieszczony na stronie BIP KPP w Międzychodzie pod numerem ogłoszenia.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowisku informatycznym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność pracy w zespole,
 • - komunikatywność,
 • odpowiedzialność, rzetelność i terminowość,
 • wiedza informatyczna
 • znajomość przepisów niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych - wiedza w zakresie przepisów resortowych i ogólnopaństwowych, znajomość przepisów Kodeksu pracy, Ustawy o służbie cywilnej oraz ustawy o Policji (umiejętność ich wyszukiwania i zastosowania)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • samodzielność w wyszukiwaniu i zdobywaniu informacji,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętności analityczne,
 • prawo jazdy


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kserokopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Ściśle Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 - ze zm.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kserokopia prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry