Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw serwisowania urządzeń łączności w Zespole Radiokomunikacji Wydziału Łączności i Informatyki

20-019 Lublin ulica Gabriela Narutowicza 73

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonuje przeglądy profilaktyczne sprzętu łączności przyjętego do depozytu Zespołu oraz zainstalowanego w jednostkach podległych KWP w Lublinie,
 • wykonuje naprawy awaryjne sprzętu łączności przyjętego do depozytu Zespołu oraz zainstalowanego w jednostkach podległych KWP w Lublinie,
 • programuje radiotelefony eksploatowane w garnizonie lubelskim,
 • wykonuje montaż i demontaż urządzeń łączności radiowej w pomieszczeniach oraz pojazdach służbowych,
 • wykonuje działania zmierzające do wyeliminowania zakłóceń pojawiających się w sieciach radiowych jednostek podległych KWP w Lublinie,
 • opracowuje dokumentację związaną z przyjmowaniem/wydawaniem sprzętu łączności do naprawy lub przeglądu profilaktycznego.


Warunki pracy


 • Praca wykonywana jest w budynku przy ul. Grenadierów 3, w pomieszczeniu biurowym Wydziału Łączności  i Informatyki KWP w Lublinie, usytuowanym na parterze.

 • Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich – bariery architektoniczne (schody przy wejściu do budynku, brak podjazdu, brak windy).



Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • List motywacyjny, CV oraz oświadczenia opatrz aktualną datą i własnoręcznie podpisz.

 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane dokumenty dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych dokumentów do wglądu.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane list motywacyjny, CV oraz oświadczenia.

 • W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie.


 • Kopiami dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego są:


  kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, opisów stanowisk pracy, zakresów czynności, referencji potwierdzających zamknięty okres wymaganego czasu pracy.



 • Zatrudnienie osoby wyłonionej w drodze naboru może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez uprawniony podmiot.

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu.

 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach: nabory.kprm.gov.pl, http://bip.lublin.kwp.policja.gov.pl/KWL/wolne-stanowiska-w-korp oraz https://portal.lu.policja.gov.pl./index.html.



Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (specjalność elektronika ogólna lub podobne)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
pracy w serwisie elektronicznym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną na stanowisku eksploatacji
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Umiejętność obsługi komputera i oprogramowania biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Umiejętność obsługi urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe



  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie uprawnień
  • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego dopuszczającego do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”
  • Kopia prawo jazdy kategorii B
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-17
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
  20-019 Lublin, Narutowicza 73

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  02/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi