Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw obsługi oddziału kancelarii tajnej III Komisariatu Policji Komendy Miejskiej Policji w Łodzi w Kancelarii Tajnej Wydziału do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

90-114 Łódź ul. Sienkiewicza 28/30

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmuje, ewidencjonuje, przechowuje, wydaje, udostępnia, przekazuje i wysyła materiały niejawne oraz sprawuje bieżącą kontrolę postępowania z tymi dokumentami, a także egzekwuje ich zwrot,
 • prowadzi urządzenia ewidencyjne,
 • rozlicza funkcjonariuszy i pracowników Policji z posiadanych dokumentów niejawnych,
 • gromadzi, aktualizuje i prowadzi rejestr przepisów dotyczących dokumentacji niejawnej,
 • odnotowuje zmiany zniesienia klauzuli tajności na dokumentach i w urządzeniach ewidencyjnych,
 • czuwa nad prawidłowością sporządzania dokumentów niejawnych,
 • rozlicza wszystkie pozycje w prowadzonych urządzeniach ewidencyjnych oraz sporządza wykazy dokumentów pobranych z oddziału kancelarii tajnej,
 • przygotowuje dokumenty niejawne, znajdujące się w oddziale kancelarii tajnej do przekazania do archiwum/składnicy akt Policji.


Warunki pracy

praca przy monitorze ekranowym, stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku - obecność windy.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Komunikatywność
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie obsługi kancelarii tajnej oraz obiegu dokumentów niejawnych,
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych,
 • znajomość przepisów rozporządzenia w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzuli tajności,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność współpracy,
 • rzetelność i dokładność,
 • samodzielność,
 • asertywność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-04
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Łodzi
  ul. Sienkiewicza 28/30
  90 - 114 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi