Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Grudziądzu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw eksploatacji obiektów podległych Komendzie Miejskiej Policji w Grudziądzu Referat Administracyjno - Gospodarczy

86-300 Grudziądz ul. Chełmińska 111

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdza prawidłowości obsługi, eksploatacji i użytkowania obiektów podległych KMP w Grudziądzu,
 • zajmuje się planowaniem wykonywania bieżących napraw i prowadzi w tych sprawach niezbędną dokumentację,
 • wprowadza wykonawców usług na plac budowy,
 • sprawdza prawidłowości wykonywania prac remontowych, budowlanych i konserwacyjnych,
 • bierze stały udział w odbiorze prac inwestycyjnych, remontowych, konserwacyjnych, prowadzonych na terenie działania KMP w Grudziądzu,
 • zaopatruje KMP w materiały do konserwacji i utrzymania nieruchomości oraz w sprzęt medyczny,
 • wnioskuje w zakresie technicznego utrzymania nieruchomości, potrzeb remontowych, konserwacyjnych i inwestycyjnych,
 • merytorycznie opracowuje pisma, faktury i inne dokumenty związane z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości,
 • współpracuje z wydziałem merytorycznym KWP w Bydgoszczy w sprawie dokonywania naliczeń stawek podatku od zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska przez piece co, - wprowadza dane do elektronicznego systemu gospodarki odpadami BDO,
 • monitoruje terminy przeglądów obiektów budowlanych oraz okresowych przeglądów instalacji elektrycznej,
 • prowadzi książki obiektów budowlanych,
 • prowadzi ewidencję sprzętu gospodarczego i medycznego oraz sprzętu do utrzymania czystości,
 • archiwizuje dokumenty wytworzone w Referacie Administracyjno-Gospodarczym,


Warunki pracy

praca głównie biurowa w biurze budynku głównego na 2 pietrze, brak windy,Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
pracy biurowej w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 756 ze zm.).
  • Oświadczenie kandydata, że w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r. nie pracował, nie pełnił służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
  Dokumenty należy złożyć do: 2023-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Grudziądzu
  ul. Chełmińska 111
  86 - 300 Grudziądz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  20/09/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi