Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Gdyni

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor w Zespole Łączności Wydziału Wspomagającego

81-350 Gdynia Ul. Portowa 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnia sprawność techniczną systemów łączności i informatyki na terenie podległym KMP w Gdyni, dokonuje napraw centrali telefonicznych,
 • naprawia i konserwuje urządzenia sprzętu łączności – abonenckie urządzenia teleinformatyczne , telekomunikacyjne urządzenia zasilające i monitoringu
 • zaopatruje KMP w Gdyni i jednostki podległe w materiały eksploatacyjne, prowadzi dokumentację eksploatacyjną, ewidencję sprzętu i materiałów łączności i informatyki, rozlicza rozmowy telefonicznych,
 • zapewnia sprawność serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu urządzeń informatycznych i łączności
 • realizuje zadania z zakresu przygotowań mobilizacyjno-obronnych


Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu i na terenie podległym KMP w Gdyni. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym. Praca wymaga przemieszczania się w budynku. Budynek wyposażony w windę.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie zasadnicze 4731,37 zł brutto oraz dodatek za wysługę lat. W ofercie należy podać stanowisko i komórkę (wydział) jakiego oferta dotyczy. Na oferty rozpatrzone negatywnie i przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą udzielane odpowiedzi. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do rozmowy zostaną powiadomieni o jej terminie. Uczestnikom rozmowy zostanie przekazana telefonicznie informacja o zwycięzcy konkursu.Komenda Miejska Policji w Gdyni nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczenie ich na innych portalach internetowych.  Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 47 74-21-314Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia SEP do 1kV,
 • ukończenie kursu komputerowego,
 • biegła znajomość sprzętu informatycznego, łączności radiowej i bezprzewodowej,
 • samodzielność
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z urządzeniami informatycznymi i łącznościowymi


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych i karnoskarbowych
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • kopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu komputerowego
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia SEP
 • oświadczenie, ze w okresie od dnia 22 lipca 1944r, do dnia 31 lipca 1990r. kandydat/ka nie pracował/a, nie pełnił/a służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie był/a współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatów/tak urodzonych 01 sierpnia 1972r. lub później.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-06-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Gdyni
  Gdynia 81-350
  ul. Portowa 15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/06/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi