Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 16/05/2021.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor do spraw kadrowo - organizacyjnych Sekcja kadrowo - organizacyjna


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sekretariat Komendanta Miejskiego PSP w Chorzowie,
 • organizuje odprawy służbowe, narady i konferencje z udziałem Komendanta,
 • przyjmuje korespondencję, przedkłada do dekretacji Komendantowi, obsługuje system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD)
 • przyjmuje i obsługuje petentów lub kieruje ich do właściwych komórek organizacyjnych Komendy,
 • ewidencjonuje czas pracy i służby pracowników systemu codziennego, prowadzi stosowną dokumentację wykorzystując system informatyczny SECS,
 • realizuje zadania z zakresu planowania pracy Komendy, przygotowuje zbiorcze analizy oraz wnioski z zakresu działania Komendy,
 • realizuje zadania z zakresu skarg i wniosków Komendy, prowadzi ich ewidencję,
 • prowadzi dokumentację Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz świadczeń przysługujących emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej,
 • nadzoruje prawidłowe stosowanie instrukcji kancelaryjnej i jednolitego wykazu akt w komórkach organizacyjnych Komendy,
 • obsługuje, od strony organizacyjnej, Centrum Edukacji Przeciwpożarowej (program profilaktyczno - edukacyjny "Ścieżka bezpieczeństwa")


Warunki pracy

Praca w siedzibie Komendy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Budynek Komendy nie jest dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich). Pomieszczenia Komendy zlokalizowane są na II piętrze.
Warunki pracy: • oświetlenie naturalne/sztuczne; 

 • obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin dziennie; 

 • wysiłek fizyczny związany z przenoszeniem akt i dokumentów;

 • konieczność poruszania się po schodach (II piętro) - w celu odebrania korespondencji lub obsłużenia petentów.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Na kopercie i w liście motywacyjnym umieść dopisek: "Nabór - Sekretariat",

 • W ofercie podaj dane kontaktowe: adres i numer telefonu,

 • Tylko i wyłącznie kandydaci, którzy spełnią wszystkie wymagania formalne zostaną poinformowani telefonicznie o terminie kolejnych etapów naboru.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
na podobnym stanowisku

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi pakietu biurowego MS Office w szczególności programu Excel
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Odporność na stres
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Sprawność w działaniu
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność i kultura osobista


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-04-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie,
  ul. Katowicka 123,
  41 - 500 Chorzów

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/04/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry