Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor Pion Ochrony Informacji Niejawnych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizuje obowiązki inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem niejawnych systemów teleinformatycznych
 • reaguje na zaistniałe incydenty teleinformatyczne, przeprowadza czynności wyjaśniające, sporządza dokumentację z zaistniałych incydentów
 • kontroluje komórki organizacyjne WSzW w Białymstoku w zakresie przetwarzania informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych w oparciu o roczny plan kontroli
 • szkoli pracowników z zakresu bezpieczeństwa niejawnych systemów teleinformatycznych


Warunki pracy


 • praca biurowa

 • praca w pomieszczeniu znajdującym się na III piętrze

 • narzędzia i materiały pracy: w szczególności komputer, niszczarka, drukarka

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • budynek nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz windy

 • pomieszczenia higieniczo-sanitarne nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • brak oznaczeń dla niewidomych

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym lub głuchoniemymInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne, teleinformatyczne lub pokrewne kierunki techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
praca w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • wiedza z zakresu organizacji, funkcjonowania i zabezpieczenia systemów informatycznych
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych i aktów wykonawczych
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "POUFNE" wydane przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • umięjętność pracy na komputerze - dobra znajomość pakietu Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • specjalistyczne przeszkolenie dla administratorów i inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • przeszkolenie dla pełnomocników lub zastępców pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych prowadzone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli "ŚCIŚLE TAJNE" lub wyrażenie zgody na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie poświadczenia bezpieczeństwa

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-07
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Białymstoku
  ul. Kawaleryjska 70/3
  15-601 Białystok

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry