Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw pasz i utylizacji Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

69-200 Sulęcin Lipowa 27

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania kontrolne i administracyjne w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta gospodarskie, podmiotach wytwarzających pasze i podmiotach obracających paszami w oparciu o analizę ryzyka w zakresie wytwarzania, obrotu i stosowania pasz, dodatków paszowych i materiałów paszowych, w tym organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie zmodyfikowanych,
 • prowadzi postępowania kontrolne w oparciu o analizę ryzyka i postępowania administracyjne oraz pobiera próbki do badań w ramach planu urzędowej kontroli pasz , w podmiotach zatwierdzonych oraz zarejestrowanych w rejestrze podmiotów paszowych,
 • prowadzi postępowania kontrolne i administracyjne w zakresie od pozyskiwania do wprowadzenia na rynek i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, w tym nad: a) podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie transportu i magazynowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, b) podmiotami zajmującymi się przetwarzaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, c) wykorzystaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz przetworzonych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
 • prowadzi postępowania kontrolne i administracyjne w zakresie od pozyskiwania do wprowadzania na rynek i usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych,
 • prowadzi postepowania kontrolne i administracyjne dotyczące monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt, paszach i materiałach paszowych,
 • przeprowadza kontrole zgodnie z rocznym planem kontroli,
 • prowadzi postępowania kontrolne i administracyjne w zakresie stosowania pasz leczniczych.


Warunki pracy

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00,


- praca w siedzibie i poza siedzibą urzędu - teren powiatu sulęcińskiego, krajowe wyjazdy służbowe,


- praca w godzinach nadliczbowych i/lub w dniach wolnych od pracy wg potrzeb urzędu,


- prowadzenia pojazdu służbowego do 3,5 t.


- stanowisko pracy zlokalizowane w pokoju biurowym na niskim parterze,


- budynek biurowy nie posiadający wind, podjazdów, odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,


- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Dane kontaktowe : tel: 95 755 0040 Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór - bezpieczeństwo żywności”. W dokumentach aplikacyjnych należy podać dane kontaktowe, tj. adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Dokumenty aplikacyjne otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku dokumentów przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego. Kandydatki/Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub e-mailem. Do składania dokumentów aplikacyjnych zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu. Dokumenty aplikacyjne odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
praca na stanowisku o podobnym zakresie zadań

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii (jeżeli dotyczy)
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność stosowania prawa weterynaryjnego i jego interpretacji
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r..
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość KPA


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-04-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sulęcinie
  ul. Lipowa 27
  69-200 Sulęcin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  17/04/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi