Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 20/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawiczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Rawiczu

63-900 Rawicz ul.Kopernika 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • -certyfikowanie przesyłek kierowanych na rynek Wielkiej Brytanii (BREXIT),
 • -kontrola nad eksportem, importem oraz handlem produktami pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianie świadectw eksportowych,
 • -prowadzenie rejestru zakładów, które produkują lub wprowadzają do obrotu produkty pochodzenia zwierzęcego i żywność zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • -prowadzenie kontroli i weryfikacja spełnienia wymagań obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym, w tym przeprowadza kontrole planowe oraz kontrole sprawdzające usunięcie ewentualnych nieprawidłowości,
 • -weryfikacja przestrzegania limitów sprzedaży obowiązujących w rolniczym handlu detalicznym,
 • -przeprowadzanie kontroli weterynaryjnych przy wywozie i przywozie zwierząt w handlu, eksporcie i obrocie,
 • -monitoring produktów pochodzenia zwierzęcego i żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzanych do obrotu w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • -kontrola pochodzenia surowców używanych do produkcji w ramach rolniczego handlu detalicznego,
 • -kontrola nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych podmiotów wytwarzających, przechowujących, wprowadzających do obrotu i transportujących żywność pochodzenia zwierzęcego oraz jakością zdrowotną mięsa i produktów mięsnych,
 • -nadzór nad gospodarstwami rolnymi produkującymi mleko surowe do skupu i przetwórstwa,
 • -monitoring środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w celu wykrycia substancji niedozwolonych u zwierząt lub w żywności,
 • -pobieranie prób do badań,
 • -kontrola działalności urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru i badania


Warunki pracy

-praca od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do godz. 15:00,
-praca w siedzibie jak i poza siedzibą Inspektoratu (wyjazdy samochodem służbowym),
-narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy,
-samodzielne kierowanie samochodem.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania zaleca również stosowanie w ogłoszeniach o naborach form kandydatka/kandydat, zamiast wyłącznie form męskich.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • umiejętność obsługi komputera,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B,
 • -prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-12-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  Kopernika 4a
  63-900 Rawicz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  26/11/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry