Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor weterynaryjny w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt

14-200 Iława ul. Dąbrowskiego 11

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizuje czynności w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz zdrowia i ochrony zwierząt;
 • Realizuje zadania z zakresu zwalczania i zapobiegania afrykańskiego pomoru świń oraz wysoce zjadliwej grypy ptaków;
 • Realizuje działania, w tym prowadzi kontrole, dochodzenia epizootyczne, dokumentację w zakresie zdrowia i ochrony zwierząt, likwidację zagrożenia epizootycznego;
 • Wykonuje zadania związane z realizacją krajowych programów monitoringowych w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Realizauje zadania związane z nadzorem nad obrotem krajowym i handlem zwierzętami wraz z wystawianiem świadectw zdrowia, w tym obsługa sytemu TRACES;
 • Sporządza i aktualizuje plany gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie realizowanych zadań, przygotowywuje projekty odpowiednich decyzji, postanowień, zaświadczeń;
 • Realizauje zadania z zakresu statystyki i sprawozdawczości, sporządza informacje i zestawienia dotyczące wykonywanych zadań;
 • Wykonuje czynności w zakresie obsługi programów informatycznych służących do obsługi badań w kierunku chorób zakaźnych zwierząt, bazy gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie, rejestrów Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Warunki pracy

- Praca biurowa w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Iławie oraz praca na terenie powiatu iławskiego,


- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin na dobę,


- Wyjazdy służbowe, prowadzenie auta służbowego,


- Możliwa praca w terenie w nietypowych godzinach,


- Obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarką, skaner, fax),


- Siedziba urzędu mieści się w budynku piętrowym bez windy, przy wejściu do budynku winda dla osób niepełnosprawnych, toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, drzwi zewnętrzne i wewnetrzne o odpwidniej szerokości, schody z poręczmi po jednej stronie, konieczność przemieszczania się pomiędzy piętrami po schodach, praca siedząca wymagająca szczególnej koncentracji przy wykonywaniu czynności służbowych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • CV i list motywacyjny podpisz własnoręcznym podpisem.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (udokumentowane dyplomem)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w Inspekcji Weterynaryjnej lub jako wyznaczony lekarz weterynarii (udokumentowane świadectwem pracy, zaświadczeniem, umową wyznaczenia)

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Czynna umiejętność prowadzenia samochodu osobowego - prawo jazdy kat. B;
 • Umiejętność obsługi komputera (Windows i MS Office oraz Internet),
 • Posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii (udokumentowane zaświadczeniem wystawionym przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starszym niż do 30 dni)
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych obowiązujących w obszarze zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ochrony zwierząt (krajowych i UE), znajomość kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość ustawy o inspekcji weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe i tytuł specjalisty w zakresie: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologia i administracja weterynaryjna lub inne lekarsko-weterynaryjne w zakresie chorób zwierząt (udokumentowane dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie jednej ze specjalizacji)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie wystawione przez Izbę Lekarsko-Weterynaryjną nie starsze niż do 30 dni potwierdzające czynne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o umiejętności obsługi komputera - pakiet MS Office oraz Internet
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kategorii B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie jednej ze specjalizacji: higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego lub epizootiologia i administracja weteryanryjna lub inne lekarsko-weterynaryjne w zakresie chorób zwierząt

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-12-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie
  ul. Dąbrowskiego 11
  14-200 Iława
  Dla osób przynoszących oferty osobiście - z dopiskiem na kopercie "oferta zatrudnienia nr 111018 - starszy inspektor weterynaryjny w zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/11/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi