Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytków nieruchomych Wydział Zabytków Nieruchomych

87-100 Toruń ul. Łazienna 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi systematyczne inspekcje terenowe i lustracje zabytków architektury i budownictwa oraz zabytków techniki w celu rozpoznania sposobu użytkowania, eksploatacji oraz stanu zachowania.
 • Przygotowuje decyzje dotyczące prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach nieruchomych ( pozwolenia, odmowy pozwoleń, wstrzymania i nakazy prac) w celu właściwej realizacji zadań, zgodnie ze sztuka konserwatorską.
 • Opracowuje wytyczne konserwatorskie do projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji pożytku publicznego dla organów samorządu terytorialnego.
 • Przeprowadza kontrole zabytków nieruchomych w celu oceny stanu ich zachowania i prawidłowości prowadzonych prac remontowo-konserwatorskich, przygotowuje zalecenia pokontrolne oraz nakłada administracyjne kary pieniężne.
 • Przygotowuje materiały merytoryczne do działań administracyjnych mających na celu wpis/skreślenie obiektu do/z rejestru zabytków oraz ujęcia/wykreślenia obiektu w/z wojewódzkiej ewidencji zabytków i przekazuje je do stanowiska ds. rejestru zabytków i dokumentacji zabytków.
 • Przygotowuje okresowe sprawozdania z realizacji powierzonych zadań.


Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godz. dziennie,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na dwóch kondygnacjach (schody, bez 
  podjazdów i bez windy),
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych,
- praca w biurze i w terenie (również na wysokości pow. 3 m)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, architektura, historia sztuki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej związanej z ochroną zabytków.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość przepisów KPA,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomość Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość problematyki konserwatorskiej,
 • Sprawna obsługa pakietu MS Office w tym programu EXcell
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji oraz klauzula informacyjna (druki do pobrania na stronie www.torun.wkz.gov.pl)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-06
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
ul. Łazienna 8
87-100 Toruń

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
24/01/2022
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi