Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw działalności inspekcyjno-kontrolnej Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Słupska

ul.Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie i przeprowadzanie postępowań administracyjno-wyjaśniająco-dowodowych w celu rozstrzygnięcia decyzyjnego sprawy
 • Kontrolowanie budów wg planu i sprawdzanie dokumentów stanowiących podstawę do wykonywania robót oraz sprawdzanie zgodności prowadzonych robót z decyzją pozwolenia na budowę w celu stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów
 • Kontrolowanie obiektów użytkowanych w celu sprawdzenia właścicieli z wywiązywania się z obowiązków nałożonych przepisami w zakresie utrzymania i użytkowania obiektó
 • Nakładanie aktem prawnym kar z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu lub stwierdzonych nieprawidłowości w trakcie obowiązkowych kontroli budowy (obiektu budowlanego) oraz opłat legalizacyjnych z tytułu popełnionej samowoli budowlanej, w celu przymuszenia do działań zgodnych z prawem i doprowadzenia budów do stanu zgodnego z prawem
 • Prowadzenie egzekucji administracyjnych, w celu wyegzekwowania obowiązków wynikających ostatecznych decyzji administracyjnych
 • Ustalanie zakresu niezbędnych czynności i sporządzanie stosownej dokumentacji stanu po katastrofie budowlanej na miejscu katastrofy w celu likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, mienia i wyjaśnienia jej przyczyn zgodnie z procedurami
 • Prowadzenie prewencyjnych i doraźnych kontroli w celu zapobieżenia zagrożeniu bezpieczeństwa ludzi oraz udzielania odpowiedzi na skargi i wnioski składane przez obywateli
 • Współdziałanie z innymi organami, instytucjami oraz inspekcjami w celu uzyskania i wymiany informacji niezbędnych do załatwienia prowadzonych spraw


Warunki pracy

1. Praca w terenie (kontrole obiektów i budów)
2. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych (inwestorów)
3. Wymóg rozwoju wiedzy zawodowej potrzebnej do wykonywania pracy wiąże się z wyjazdami
służbowymi
4. Wymóg przestrzegania określonych przepisami terminów wykonywanych
zadań
5. Wymóg dostosowywania planów i organizacji pracy do zmieniających się
okoliczności
6. Udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi na trudne pytania,
krytykę
7. Dwie windy osobowe - nie zatrzymują się na I piętrze
8. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się tylko na parterze
9. Samochód służbowy do wyjazdów w teren nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych
10. Praca przy komputerze


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
dodatkowe informacje pod nr telefonu : (59) 841-13-96 lub 841-24-71
strona internetowa: bip.slupsk.gda.winb.gov.pl


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie /wyższe budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
doświadczenie w pracy związanej z procesem inwestycyjnym

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie uprawnień budowlanych
 • Komunikatywność, przygotowanie do merytorycznego i klarownego uzasadnienia własnych decyzji i sposobu postępowania, samodzielność i sprawność w działaniu, rzetelność i terminowość, skuteczność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy, umiejętność obsługi urządzeń biurowych, technicznych, umiejętność współpracy, umiejętności analityczne i inicjatywa


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk
  (pok. 246, IIp)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  04/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry