Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzenie kontroli budów i kontroli utrzymania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
 • udzielanie odpowiedzi na skargi i interwencje, przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji,
 • opracowanie informacji i sporządzanie sprawozdań z działalności kontrolnej obiektów budowlanych i budów,
 • prowadzenie ewidencji decyzji, pozwoleń i zgłoszeń przekazywanych przez organy administracji architektoniczno- budowlanej oraz ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów,
 • tworzenie i ewidencjonowanie dokumentów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych w I instancji będących we właściwości Inspektoratu,
 • prowadzenie kontroli organów administracji architektoniczno- budowlanej oraz powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego,


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa w siedzibie Inspektoratu przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie -wyjazdy służbowe na terenie woj. świętokrzyskiego, w tym przeprowadzanie czynności kontrolnych -kontakty z uczestnikami procesu budowlanego, organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno- budowlanej szczebla powiatowegoInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

nie przyjmujemy ofert pracy drogą elektroniczną dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0 41) 345-38-70 wew. 206.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne z zakresu budownictwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
doświadczenie w administracji lub w dziedzinie budownictwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, Kpa, ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • zdolnść analitycznego myślenia, rozwiazywanie problemów i działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność pracy w zespole
 • systematyczność i terminowość
 • sumienność, stranność i samodzielnosć w dzialaniu


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu powierdzającego posiadne uprwanienia budowlane
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  AL. IX Wieków Kielc 3 budynek C-I pok. 412 (sekretariat)
  25-516 Kielce

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry