Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

starszy informatyk do spraw administrowania systemami i siecią teleinformatyczną Samodzielne stanowisko pracy ds. informatycznych

45-035 Opole ul. Nysy Łużyckiej 42

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zapewnia ciągłość działania sieci i systemów teleinformatycznych wojewódzkiego inspektoratu oraz wykonuje obowiązki administratora systemu informatycznego w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania sieci komputerowej.
 • Pełni nadzór i administruje serwerami, sprzętem komputerowym oraz urządzeniami sieciowymi – instaluje i konfiguruje urządzenia, administruje systemami operacyjnymi, zadaniowymi i aplikacjami oraz aktualizuje systemy, aplikacje i bazy danych, konfiguruje łączność z Internetem, pocztę elektroniczną i VPN w celu zapewnienia właściwej łączności i pracy systemów teleinformatycznych.
 • Sprawuje obsługę informatyczną stron internetowych wojewódzkiego inspektoratu i Biuletynu Informacji Publicznej w celu poprawnego prezentowania informacji o Inspektoracie.
 • Organizuje szkolenia z zakresu korzystania z narzędzi informatycznych, zasad bezpieczeństwa w systemach informatycznych i technik komputerowych w celu umożliwienia bezpiecznego korzystania ze sprzętu.
 • Zarządza i na bieżąco monitoruje oprogramowaniem na stacjach roboczych, w tym w szczególności nadzoruje nad licencjonowaniem w celu zapewnienia prawidłowej pracy w systemach.
 • Uczestniczy w opracowywaniu opisu przedmiotu zamówienia i w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie spraw informatycznych oraz nadzoruje realizację umów wykonywanych przez firmy zewnętrzne w zakresie informatyzacji, w tym dokonuje odbioru dostaw i usług w celu właściwej realizacji zadań wynikających z procedur zamówień publicznych.
 • Zapewnia bezpieczeństwo systemu teleinformatycznego w tym stacji roboczych i serwerów w celu bezpiecznej pracy.
 • Tworzy kopie bezpieczeństwa i archiwizuje zbiory danych w celu zapewnienia sprawnej pracy.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


1.       Praca w siedzibie Urzędu.


2.       Wysiłek fizyczny


3.       Nietypowe godziny pracy w tym dyżury


4.       Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe


Bariery architektoniczne: konieczność poruszania się po schodach, brak wind, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, brak odpowiednio dostosowanych toalet.


 


 


    Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Wymagane dokumenty należy składać/przesyłać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem :  "Ogłoszenie  - nr ……… ”

 • Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą ich sporządzenia i własnoręcznym podpisem.  WIOŚ w Opolu nie ponosi odpowiedzialności za treści ogłoszeń ukazujących się na innych stronach internetowych oraz publikowanych w prasie, oprócz https://nabory.kprm.gov.pl i https://wiosopole.bip.gov.pl/

 • Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie BIP WIOŚ https://wiosopole.bip.gov.pl/praca/procedura-naboru.html

 • Osoby spełniające wymagania zawarte w ogłoszeniu zostaną zaproszone na postępowanie rekrutacyjne.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.:  77 402-11-51 lub 77 453-99-06,  77 453-00-69

 • Ponadto informujemy, że możliwe jest również przesłanie ofert pracy poprzez platformę ePUAP, na adres skrytki ePUAP Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: /4dweg163m4/skrytka  za pomocą pisma ogólnego do podmiotu publicznego z tytułem "Ogłoszenie nr …” załączając zdjęcia lub skany niezbędnych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń opatrzonych datą ich sporządzenia. Wszystkie dokumenty elektroniczne muszą być podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze informatyki, telekomunikacji, elektroniki, cybernetyki lub administrowania siecią lokalną i serwisami internetowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna z zakresu systemów operacyjnych z rodziny Windows
 • Bardzo dobra znajomość techniczna, umiejętność konfiguracji oraz zarządzania urządzeniami sieciowymi takimi jak przełączniki, routery, urządzenia firewall, VPN
 • Bardzo dobra znajomość sieci LAN/WAN, umiejętność prowadzenia audytu urządzeń sieciowych, administrowania oraz rozbudowy istniejącej sieci teleinformatycznej
 • Bardzo dobra znajomość w zarządzaniu oraz eksploatacji aplikacji na serwerach Microsoft Windows Server 2008-2019
 • Umiejętność administrowania usługami ActiveDiretory, DHCP, DNS, SMB
 • Bardzo dobra znajomość zasady działania oraz umiejętność konfiguracji macierzy dyskowych RAID
 • Dobra znajomość narzędzi backupowych
 • Bardzo dobra znajomość standardów sprzętu i technologii IT
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu zasad działania sieci komputerowej, w tym protokołów TCP/IP
 • Wiedza specjalistyczna z zakresu budowy sprzętu komputerowego
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE
 • Prawo jazdy kat B
 • Komunikatywność
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym – czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej oraz umożliwiające korespondencję mailową z wsparciem technicznym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość systemu operacyjnego Linux lub dowolnego z rodziny Unix
 • Znajomość języka programowania stron internetowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia ważnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli POUFNE.
 • Zapis w życiorysie lub oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu
  ul. Nysy Łużyckiej 42
  45-035 Opole
  lub przez platformę ePUAP na adres skrytki ePuap Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: /4dweg163m4/skrytka z dopiskiem „Ogłoszenie -nr … ” - decyduje data UPP.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  04/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi