Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 08/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ochrony konkurencji i konsumentów w Delegaturze UOKiK we Wrocławiu


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach z zakresu stosowania praktyk w sprawach ograniczających konkurencję, w sprawach praktyk naruszające zbiorowe interesy konsumentów oraz w sprawach o uznanie wzorców umowy za niedozwolone; przygotowuje w toku tych postępowań projekty rozstrzygnięć.
 • Przygotowuje projekty istotnych poglądów w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów.
 • Przygotowuje projekty informacji o sposobie rozpatrzenia zawiadomienia o podejrzeniu stosowania praktyk antykonsumenckich lub antykonkurencyjnych oraz projektów odpowiedzi na skargi i wnioski konsumentów lub przedsiębiorców, kierowane do UOKiK.
 • Uczestniczy w kontrolach prowadzonych u przedsiębiorców w celu zgromadzenia dowodów wskazujących na zastosowane zakazanych praktyk.
 • Przeprowadza kwerendy orzecznictwa polskiego i unijnego.


Warunki pracy

Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu. Delegatura UOKiK mieści się w budynku przy placu Strzeleckim 25 we Wrocławiu. Budynek jest dostosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Możliwe krajowe wyjazdy służbowe w związku z prowadzonymi kontrolami i przeszukaniami.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w zakresie stosowania prawa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie: prawa gospodarczego, w tym prawa konkurencji, prawa administracyjnego i cywilnego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: komunikacja, analityczne myślenie, współpraca, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie prawa i orzecznictwa z zakresu ochrony konsumentów
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach stresowych
 • Znajomość innego języka UE na poziomie co najmniej B2


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zaświadczenie o znajomości innego języka UE na poziomie co najmniej B2

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  pl. Powstańców Warszawy 1
  00-950 Warszawa
  (kancelaria UOKiK mieści się w Centrum Konferencyjnym UOKiK) z dopiskiem RWR-S/1

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  30/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry