Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/05/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw Kontroli i Współpracy Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu

ul. Podwale 62
50-010 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrola, analiza i ocena procedur, instrukcji, zasad i mechanizmów obowiązujących w urzędzie w celu zapewnienia funkcjonowania i realizacji kontroli zarządczej
 • Ocena i prowadzenie spraw z zakresu zarządzania i organizacji
 • Zbieranie i analiza wewnętrznych danych statystycznych
 • Udostępnianie informacji publicznej, w tym udzielanie odpowiedzi na zapytania i opinie medialne
 • Sporządzanie notatek i relacji ze spotkań, konferencji i wydarzeń
 • Współpraca z organami i instytucjami
 • Współorganizowanie i uczestnictwo w seminariach, konferencjach i komisjach
 • Ewidencja dokumentacji i współpraca przy obsłudze prawnej urzędu


Warunki pracy

Narzędzia pracy:
Praca w biurze: kserokopiarka, niszczarka, komputer - praca powyżej 4 godzin dziennie, stanowisko zlokalizowane na I piętrze w budynku - brak podjazdów, toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych, wyjazdy służbowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Oferty otrzymane po terminie lub odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu procesu rekrutacji.
Wymagane dokumenty, tj. list motywacyjny, życiorys i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.
W liście motywacyjnym należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne będą informowani telefoniczne lub e-mailem o terminie kolejnego etapu naboru.
Dodatkowe informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerem telefonu (71) 329-18-93 .


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawo lub zarządzanie lub administracja

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność współpracy z osobami na różnym szczeblu organizacji
 • Umiejętności wnioskowania i formułowania wniosków
 • Bardzo dobra organizacja pracy i nastawienie na realizację celów
 • Doświadczenie w kontaktach współpracy z instytucjami
 • Wysoko rozwinięte zdolności analityczne i komunikacyjne
 • Terminowość samodzielność, sumienność i dokładność w wykonywaniu zadań
 • Dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, poczta elektroniczna) i innych urządzeń biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego;
 • Mile widziane doświadczenie minimum 1 rok w przeprowadzaniu kontroli wewnętrznej
 • Doświadczenie we współpracy z instytucjami i/lub mediami
 • Doświadczenie w organizacji seminariów i konferencji
 • Prawo jazdy kategorii B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-11
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu
  ul. Podwale 62
  50-010 Wrocław

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry