Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Nowym Targu poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista Wydział Planowania Mobilizacyjnego i Administrowania Rezerwami

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W NOWYM TARGU
OS. BÓR 10, 34-400 NOWY TARG

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • właściwe i terminowe przygotowywanie projektów dokumentów;
 • planowanie i organizacja nadawania/uchylania pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych oraz przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych;
 • wprowadzanie i bieżąca aktualizacja ewidencji wojskowej w systemie SPIRALA ZINT;
 • uczestniczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu ćwiczeń i szkoleń organizowanych przez WKU;
 • zapewnienie sprawnego obiegu dokumentów i informacji w WPMiAR;
 • opracowanie zestawień, sprawozdań i meldunków dotyczących postępowania reklamacyjnego oraz nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek przewidzianych do militaryzacji i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych;
 • realizacja zadań dotyczących reklamowania z urzędu i na wniosek przez zakłady pracy i instytucje.


Warunki pracy

praca w siedzibie urzędu;
praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;
użytkowanie sprzętu biurowego: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka do dokumentów;
praca zgodnie z ustawą o służbie cywilnej;
budynek urzędu i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych: brak podjazdów.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Planowane zatrudnienie od 03.08.2020 r.
Konkurs będzie się składał z trzech etapów:
1. Test wiedzy z zakresu ww. ustaw.
2. Test praktyczny z obsługi Pakietu Microsoft Office.
3. Rozmowa kwalifikacyjna.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office
 • Znajomość ustaw: ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-17
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojskowa Komenda Uzupełnień w Nowym Targu, os. Bór 10, 34-400 Nowy Targ.https://wkunowytarg.wp.mil.pl/

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry