Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi

Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw administracyjno - technicznych Wydział Administracyjno - Techniczny

91-463 Łódź ul. Łagiewnicka 54/56

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja wszelkich spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem floty samochodowej oraz niezbędnych urządzeń, w celu sprawnego wykonywania nałożonych na Inspektorat zadań.
 • Prowadzenie archiwum zakładowego, w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Realizowanie zaopatrzenia Inspektoratu w artykuły niezbędne do wykonywania zadań w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki oraz rzetelnego wydatkowania środków publicznych.
 • Prowadzenie spraw związanych z naprawami i remontami oraz utrzymaniem czystości w zajmowanych przez Inspektorat pomieszczeniach w celu zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej użytkowanych pomieszczeń.
 • Wsparcie obsługi sekretariatu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania WITD w Łodzi w zakresie przepływu korespondencji oraz informacji.


Warunki pracy

* budynek dziesięciokondygnacyjny z windą


* brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb niepełnosprawnych


* praca administracyjno - techniczna w siedzibie WITD oraz w terenie, głównie w kontakcie z kontrahentamiInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Oświadczenie dla kandydata na stanowisko specjalisty ds administracyjno - technicznych znajduje się na stronie www.gov.pl/web/witd-lodzWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy Kodeks pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o transporcie drogowym, - znajomość rozporządzenia w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • posiadanie nienagannej opinii;
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. Nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-12-08
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Łodzi
  ul. Łagiewnicka 54/56
  91-463 Łódź
  z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: "specjalista ds administracyjno - technicznych"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  23/11/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi