Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw ewidencji i egzekucji należności w Wydziale Budżetu, Finansów i Egzekucji Należności

90-743 Łódź Ul. Lipowa 16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretuje dowody źródłowe i wprowadza zapisy do ksiąg rachunkowych
 • prowadzi egzekucję należności pieniężnych (kontroluje terminowość regulowania należności, wystawia upomnienia, tytuły wykonawcze, podejmuje działania informacyjne wobec dłużników, monitoruje sposób prowadzenia egzekucji przez organy egzekucyjne)
 • prowadzi postępowania administracyjne w sprawie udzielania ulg w spłacie należności oraz w sprawie przeniesienia odpowiedzialności za zaległości spółek na osoby trzecie
 • przygotowuje sprawozdania, deklaracje, zestawienia i inne dokumenty (finansowe, budżetowe, statystyczne i inne),
 • uczestniczy w pracach nad projektowaniem i realizacją budżetu
 • reguluje zobowiązania jednostki, kontroluje terminy płatności, dba o zabezpieczenie środków na rachunku bieżącym wydatków, przygotowuje zlecenia przelewów.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa wymuszająca długotrwałą pozycję siedzącą

 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 • Prowadzenie częstych rozmów telefonicznych z dłużnikami i organami egzekucyjnymi

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest na III piętrze budynku. W siedzibie  WIOŚ w Łodzi występują bariery architektoniczne uniemożliwiające samodzielne poruszanie się osób z ograniczoną sprawnością ruchową (budynek bez podjazdów, pomieszczenia sanitarne nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach)Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 6333343,

 • Prosimy o podpisanie własnoręcznie wszystkich składanych dokumentów, również CV i listu motywacyjnego.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu egzekucji należności pieniężnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów niezbędnych do realizacji wcześniej wymienionych zadań, zawartych w ustawach: o rachunkowości, o finansach publicznych, Ordynacji podatkowej, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Kodeksie postępowania administracyjnego oraz przepisach wykonawczych do wymienionych ustaw
 • biegła obsługa oprogramowania biurowego (MS Word i MS Excel) oraz urządzeń biurowych
 • Komunikatywność, samodzielność, umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji i interpretowania przepisów prawnych, dokładność, rzetelność, umiejętność pracy pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • brak

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16, 90-743 Łódź

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi