Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw obsługi organizacyjnej i kancelaryjno - biurowej Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w Wydziale Prezydialnym Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • ewidencjonowanie w dzienniku podawczym i dzienniku telefonogramów korespondencji wpływającej i wypływającej z sekretariatu Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi,
 • kompletowanie i przedkładanie do dekretacji Komendantowi Miejskiemu Policji w Łodzi oraz I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi dokumentów i korespondencji, odpisywanie korespondencji w dzienniku telefonogramów wchodzących po dokonanej dekretacji,
 • prowadzenie korespondencji okolicznościowej kierownictwa Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • sporządzanie listy obecności oraz prowadzenie ewidencji wyjść w godzinach służbowych kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Łodzi,
 • obsługa poczty mailowej Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi,
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.


Warunki pracy

praca o charakterze administracyjno - biurowym, narzędzia i materiały pracy - komputer, praca na pierwszym piętrze budynku - brak windy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2748,- zł. brutto + wysługa. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 47 841 16 25.
Aplikacje prosimy przesyłać za pośrednictwem urzędu pocztowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-28
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź
z dopiskiem: "Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej, numer ogłoszenia: 68803"

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
16/09/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry