Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/02/2019.

Opis stanowiska pracy


Komenda Miejska Policji w Łodzi

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista

Komenda Miejska Policji w Łodzi
ul. Sienkiewicza 28/30
90 - 114 Łódź

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opiniuje pod względem merytorycznej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa wnioski personalne oraz raporty dotyczące awansów, przeniesień, przeszeregowań i innych spraw kadrowych oraz opracowuje projekty stanowisk w tych sprawach,
 • sporządza projekty decyzji administracyjnych w formie rozkazów personalnych w tym między innymi związanych z przyjęciem do służby, awansowaniem, przeniesieniem, ustalaniem wysługi lat oraz udziela odpowiedzi na złożone raporty w sprawach ze stosunku służbowego funkcjonariusza, w tym między innymi związanych ze zwolnieniem od zajęć służbowych, np. : z tytułu zwolnień lekarskich z tytułu opieki nad członkiem rodziny czy urlopów okolicznościowych,
 • zakłada i prowadzi akta osobowe funkcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, prowadzi na bieżąco książkę etatową oraz wprowadza do systemu SWOP dane osobowo - kadrowe, w tym rozkazy personalne, dane osobowe funkcjonariusza czy opinie służbowe,
 • prowadzi postępowania administracyjne celem zgromadzenia materiału dowodowego stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia w sprawach ze stosunku służbowego policjanta dotyczące np.: ustalania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, przeniesieniem na niższe stanowisko służbowe oraz ustala prawo do nagrody jubileuszowej i nagrody rocznej,
 • opracowuje bieżące analizy kadrowe, statystyki i zbiorcze zestawienia oraz przedstawia określone wnioski i propozycje kadrowe,
 • przygotowuje dokumentację związaną ze zwolnieniem ze służby ,
 • opracowuje projekty stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi w sprawie odwołań złożonych przez funkcjonariuszy od rozkazów dotyczących stosunku służbowego i opinii służbowych,
 • czuwa nad przestrzeganiem terminów sporządzania przez przełożonych opinii służbowych oraz kart opisu stanowiska pracy.


Warunki pracy

narzędzia i materiały pracy - komputer, praca w siedzibie urzędu, praca na pierwszym piętrze - brak windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie lub bez wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Wysokość proponowanego wynagrodzenia wynosi 2585,- zł. brutto + wysługa. Oferty odrzucone na poszczególnych etapach rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone. Brak możliwości odbioru złożonych aplikacji.
Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszenia można uzyskać w Wydziale Kadr i Szkolenia Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, pod numerem telefonu 042 665 16 25.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą kadrową lub w pracy w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o Policji i przepisów wykonawczych
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • umiejętność argumentowania
 • umiejętność inicjowania działania i podejmowania za nie odpowiedzialności


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-22
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/06/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry