Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 12/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw informacji i ewidencji Wydział Nadzoru

40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 10

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczącej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie produkcji, składowania, konfekcjonowania i obrotu artykułów rolno - spożywczych.
 • Prowadzenie rejestru handlowców wprowadzających do obrotu hurtowo lub detalicznie świeże owoce i warzywa.
 • Prowadzenie rejestru rzeczoznawców zamieszkałych na terenie województwa śląskiego.
 • Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnej o wpisie, odmowie wpisu bądź skreśleniu z rejestru rzeczoznawców.
 • Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 • Wystawianie rachunków za wykonane czynności przez inspektorów.
 • Obsługa Zintegrowanego Systemu Informatycznego oraz Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.


Warunki pracy

- Praca biurowa, wyjazdy służbowe, stres związany z obsługą klienta.
- Narzędzia pracy: komputer

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - 2700,00 zł/brutto

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie w obszarze administracji.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość ustawy o jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych.
 • Dyspozycyjność dotycząca wyjazdów służbowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość ustawy KPA
 • Umiejętność redagowania pism
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Samodzielność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-07-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 10
  sekretariat

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/06/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry