Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Gdyni

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw łączności w Wydziale Informatyki i Łączności

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie zdalnej lub bezpośredniej diagnostyki i usuwanie awarii sprzętu łącznościowego
 • dokonywanie systematycznych przeglądów technicznych i drobnych napraw sprzętu łącznościowego
 • instalowanie sprzętu oraz instalowanie i aktualizowanie oprogramowania systemów łączności radiowej wraz z konfigurowaniem ustawień systemowych
 • przekazywanie sprzętu łączności radiowej, komórkowej, VoIP i analogowej użytkownikom oraz ewidencjonowanie sprzętu łącznościowego
 • obsługa zleceń na pomiary kontrolne rozkładu pól elektromagnetycznych dla potrzeb środowiska pracy BHP oraz pomiary kontrolne natężenia pola elektrycznego dla potrzeb środowiska ogólnego (ochrony środowiska) dla urządzeń nadawczych dokonywanych przez podmioty zewnętrzne
 • przygotowywanie wniosku o pozwolenie radiowe na używanie urządzeń radiowych oraz rozliczanie opłaty telekomunikacyjnej
 • dokonywanie czynności związanych z zakupem sprzętu łącznościowego
 • dokonywanie przeglądów technicznych okablowania antenowego, masztów i anten łączności radiowej


Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- krajowe wyjazdy służbowe
- zagraniczne wyjazdy służbowe
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi odpowiedniej szerokości
- miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
• oferty niekompletne, w tym brak własnoręcznie podpisanych listu motywacyjnego i wymaganych oświadczeń oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego)
• Urząd poinformuje osoby, które zakwalifikowały się do poszczególnych etapów naboru telefoniczne lub drogą elektroniczną, a brak kontaktu jest równoznaczny z niezakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów naboru
• aplikacje odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
• proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 3 247,30-3 945,06 zł
• do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w ogłoszeniu
• dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. : 58 355 37 50 lub 58 355 31 72


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe kierunek elektronika i telekomunikacja, informatyka, elektrotechnika lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w obszarze radiokomunikacji, telekomunikacji, radiolokacji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów prawa telekomunikacyjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie informatyka lub zarządzanie projektami
 • certyfikaty sieciowe CCNA; CCNP
 • uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (świadectwo kwalifikacyjne E/1)
 • świadectwo radiooperatora GOC, ROC, LRC, SRC, VHF, CSO
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2 wg ESOKJ)
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry