Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

specjalista do spraw utrzymania infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału w Bydgoszczy

85-085 Bydgoszcz ul. Fordońska 6

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • analizuje stan techniczny infrastruktury oświetlenia drogowego oraz innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem urządzeń związanych z funkcjonowaniem drogi, zasilanych energią elektryczną
 • gromadzi i aktualizuje dane dotyczących infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną
 • opiniuje projekty budowy i przebudowy infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną realizowanych przez Oddział i innych inwestorów
 • załatwia sprawy formalne związane z przyłączeniem do sieci oświetlenia drogowego lub innej infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną
 • przygotowuje materiały do postępowań przetargowych na dystrybucje i sprzedaż energii elektrycznej oraz utrzymanie infrastruktury zasilanej energią elektryczną
 • współpracuje z Rejonami, innymi Wydziałami, Gminami oraz zakładami energetycznymi w zakresie utrzymania infrastruktury zasilanej energią elektryczną
 • przeprowadza kontrole dróg utrzymaniowych w systemie „Utrzymaj Standard”


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


1.    Praca w terenie


2.    Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


1.      Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.


2.      Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.


3.      Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


4.      Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o kierunku: elektrycznym lub elektrotechnicznym lub elektroenergetycznym lub energetycznym

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze energetyki lub dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej lub infrastruktury drogowej zasilanej energią elektryczną

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw:  o drogach publicznych,  Prawo energetyczne,  Prawo zamówień publicznych,  Prawo budowlane,  Kodeks Postepowania Administracyjnego
 • znajomość sieci drogowej województwa
 • obsługa komputera, w tym praktyczna znajomość pakietu MS Office
 • posiadanie kompetencji:  wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe,  rzetelność,  organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów,  współpraca,  komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
  • dokumenty potwierdzające spełnianie wymagania dotyczącego uprawnień elektrycznych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • dokumenty potwierdzające ewentualne spełnianie pozostałych wymagań

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-10
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-085 Bydgoszcz
  lub mailowo: bydgoszcz.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry