#

specjalista w Wydziale Kadr

Akademia Sztuki Wojennej

00-910 Warszawa, mazowieckie

Opis stanowiska pracy

1.     Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji personalnej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2.     Przygotowanie dokumentów wynikających z nawiązania, przebiegu i rozwiązania stosunku pracy m. in. umów, aneksów, świadectw pracy, zaświadczeń;

3.     Merytoryczna weryfikacja dokumentów niezbędnych do zatrudnienia i dokumentów kadrowych zatrudnionych pracowników Akademii;  

4.     Terminowe wprowadzanie, aktualizowanie, raportowanie i archiwizowanie danych w systemie kadrowo-płacowym Enova365 zgodnie z upoważnieniami i realizacją zadań służbowych na stanowisku specjalisty;

5.     Obsługa systemu „POL-on” w zakresie wprowadzania i bieżącej kontroli danych w obszarze cywilnej kadry badawczo-dydaktycznej i dydaktycznej;

6.     Współudział przy opracowaniu regulaminów, zarządzeń, dokumentów normatywnych i innych dokumentów obowiązujących w Uczelni;

7.     Tworzenie, wdrażanie i monitoring procedur kadrowych zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami w Uczelni;

8.     Bieżąca weryfikacja ważności okresowych badań lekarskich i kierowanie pracowników na badania profilaktyczne;

9.     Prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz wszelkiej absencji pracowniczych;

10.  Sporządzanie pism wewnętrznych i zewnętrznych, rozkazów, sprawozdań kadrowych i innych zestawień, prezentacji oraz analiz wynikających z działalności Wydziału Kadr;

11.  Sporządzanie sprawozdań GUS, PFRON oraz innych sprawozdań przygotowywanych cyklicznie w Akademii;

12.  Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych;

13.  Wykonywanie sprawozdań dla potrzeb wewnętrznych Uczelni, GUS oraz innych instytucji zewnętrznych;

14.  Udzielanie informacji pracownikom o ich uprawnieniach i obowiązkach wynikających z zatrudnienia w Uczelni wojskowej;


Wymagania

1.     Minimum 2 lata doświadczenia w pracy w dziale kadr/personalnym;

2.     Wykształcenie minimum średnie;

3.     Znajomość przepisów Kodeksu pracy, PPK, ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

4.     Umiejętności organizacyjne, samodzielność w działaniu, dbałość o szczegóły;

5.     Efektywne zarządzanie swoim czasem i gotowość do pracy w dynamicznym środowisku;

6.     Obsługa systemu Enova365, POL-on;

7.     Dobra znajomość pakiety MS Office (MS Excel, Word, PowerPoint).

8.     Mile widziana: znajomość procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców i znajomość środowiska wojskowego.

Informacja dla kandydatów:

  1. Curriculum Vitae 
  2. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku (skierowane do Rektora Akademii Sztuki Wojennej). 
  3. Oświadczenie o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: specjalisty w Wydziale Kadr prowadzonego przez Akademię Sztuki Wojennej, administratora danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwanego: RODO (Dz. U. UE. L. z 2016 r. nr 119 poz. 1, z późn. sprostowaniem).
  4. Akademia Sztuki Wojennej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Kandydat do zatrudnienia może zostać poproszony o rozmowę rekrutacyjną, w trakcie której może zostać sprawdzona wiedza i umiejętności merytoryczne.
  5. Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: 

Akademia Sztuki Wojennej, Oddział Organizacyjno-Kadrowy, Wydział Kadr z dopiskiem „Rekrutacja”
 al. gen. A. Chruściela 103,
 00-910 Warszawa

 Oferty proszę przesłać do dnia 05.06.2024 r. w temacie maila wpisując REKRUTACJA – specjalista w Wydziale Kadr.

Dokumenty złożone w procesie rekrutacji można odebrać w Akademii Sztuki Wojennej w terminie do 7 dni od zakończenia rekrutacji. W przypadku ich nieodebrania są one niszczone.

Prezentacja firmy

Akademię Sztuki Wojennej powołano do życia w drodze ustawy 1 październik... Rozwiń

Dodatkowe informacje

Ostatnia aktualizacja:
04/06/2024
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na okres próbny
Czas trwania umowy
umowa o pracę, po zatrudnieniu na czas określony możliwość zatrudnienia na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
2 lata
Min. wykształcenie:
Średnie ogólnokształcące
Branża / kategoria:
Praca Administracja biurowa, Praca HR / Kadry / Rekrutacja

Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi