Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/09/2020.

Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych

Kraków, małopolskie

PKP SA

Opis stanowiska pracy

Zakres czynności:

 • ustalanie warunków technicznych dla wykonawców robót prowadzonych na obszarze kolejowym
  i formy przekazania wyników robót do kolejowego zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego
 • kontrola robót geodezyjnych przekazywanych do KODGiK
 • klauzulowanie dokumentacji przekazywanej w wyniku zgłaszanych robót i włączanie jej
  do zasobu ośrodka
 • prowadzenie ewidencji operatów pomiarowych
 • udostępnianie i reprodukcja map dla potrzeb PKP S.A.
 • sprzedaż map terenów zamkniętych dla podmiotów zewnętrznych
 • uzgadnianie i przekazywanie do właściwych Starostw dokumentacji dla działek wyłączanych
  z terenów zamkniętych
 • zakładanie i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (geodezja i kartografia)
 • geodezyjne uprawnienia zawodowe - zakres 1
 • znajomość obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych oraz znajomość obsługi pakietu programów Microsoft Office
 • znajomość aktualnych przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego
  i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego,
  o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych
  i zobowiązaniowych, o transporcie kolejowym, o komercjalizacji
  i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego ’Polskie Koleje Państwowe’
 • mile widziana znajomość specyfiki prac geodezyjnych na kolejowych terenach zamkniętych
 • mile widziane doświadczenie w kontroli poprawności wykonania geodezyjnych operatów pomiarowych
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • umiejętność samodzielnego organizowania pracy własnej
 • umiejętności analityczne
 • wysoka motywacja do pracy, zaangażowanie i samodzielność, odporność na stres

Oferujemy:

 • umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • pracę w firmie z bogatymi tradycjami
 • szeroki pakiet świadczeń pozapłacowych

Prezentacja firmy

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 roku w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa... państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. Spółka pełni dominującą rolę w Grupie PKP. Do jej podstawowych zadań należą:

-realizacja procesów restrukturyzacji,

-zagospodarowanie zbędnego majątku,

-zarządzanie płynnością finansową spółek Grupy PKP,

-koordynacja przedsięwzięć związanych z rozwojem spółek Grupy PKP,

-przygotowanie projektów prywatyzacyjnych dla spółek Grupy,

-wdrożenie systemu zarządzania jakością według norm ISO.

Polskie Koleje Państwowe S.A. są również właścicielem i zarządcą nieruchomości. Spółka jest w posiadaniu ponad 100 tys. ha nieruchomości. Znaczną część majątku firmy stanowią dworce kolejowe, których w całej Polsce jest ponad dwa i pół tysiąca. Obecnie PKP S.A. prowadzi program modernizacji i budowy nowych dworców kolejowych. Podróżni korzystają już z wyremontowanych lub nowych obiektów, m.in.: Warszawa Wschodnia, Warszawa Centralna, Poznań Główny, Wrocław Główny, Gdynia Główna, Malbork, Tarnów, Ostrów Wielkopolski, Terespol czy Przemyśl Główny.
Reforma kolei polskich
Od kilku lat trwa reforma kolei polskich. Ukończono bardzo ważny etap restrukturyzacji organizacyjnej, podjęto restrukturyzację finansową i rozpoczęto intensywną restrukturyzację majątkową, by móc efektywnie rozporządzać całym majątkiem. W celu dostosowania wielkości zatrudnienia do rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej rozpoczęto restrukturyzację zatrudnienia. Utworzono Fundusz Własności Pracowniczej, aby zapewnić udział uprawnionych pracowników PKP w dochodach z prywatyzacji i ze sprzedaży majątku. Przed nami kolejne etapy reformy. Najważniejszym z nich będzie prywatyzacja spółek.
  Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
02/02/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas określony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Nieruchomości - pośrednictwo, wycena
do góry