Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

SPECJALISTA W WYDZIALE ANALIZ EKONOMICZNYCH

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Żelazna 59a

Termin składania CV: 14 października 2022 r.

CZEKAMY NA KANDYDATA, KTÓRY:

 • posiada wykształcenie wyższe, preferowane na kierunkach: ekonomia, finanse,
 • ma minimum rok doświadczenia zawodowego w obszarze posiadanego wykształcenia,
 • zna przepisy ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o rachunkowości, podatkowych oraz Kodeksu spółek handlowych i Prawa wodnego,
 • sprawnie obsługuje narzędzia pakietu MS Office, w szczególności MS Excel oraz Power BI,
 • angażuje się w powierzone obowiązki,
 • potrafi myśleć i działać analitycznie,
 • jest terminowy oraz potrafi działać pod presją czasu.

OSOBA NA TYM STANOWISKU BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA:

 • dokonywanie analizy danych ekonomicznych zawartych we wnioskach o zatwierdzanie taryf dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzanie ścieków,
 • przygotowywanie danych i dokonywanie analiz ekonomicznych w gospodarce wodno-ściekowej na potrzeby wdrażania dyrektyw Parlamentu Europejskiego,
 • współpracę z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w zakresie analiz ekonomicznych,
 • opracowywanie analiz, zestawień, raportów i zbiorów informacji w zakresie danych ekonomicznych i przepisów prawnych odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej,
 • wykonywanie infografiki w Power BI.
Prosimy o aplikowanie poprzez przycisk znajdujący się po prawej stronie ogłoszenia.

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi