#

Specjalista w Dziale ds. Zakwaterowania

Agencja Mienia Wojskowego

Wrocław, dolnośląskie

Specjalista w Dziale ds. Zakwaterowania

Miejsce pracy: Wrocław

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 64/23

Agencja Mienia Wojskowego
ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista w Dziale ds. Zakwaterowania
--- umowa na zastępstwo ---
Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu

Oferujemy:

 • ruchomy czas pracy: start od 7.00 do 9.00,
 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę,
 • możliwość udziału w kursach i szkoleniach, w tym dofinansowanie do studiów,
 • pakiet świadczeń socjalnych (m.in. karty przedpłacone na święta, dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki mieszkaniowe, dofinansowanie karty sportowej, wsparcie finansowe w trudnej sytuacji życiowej),
 • zniżki w ośrodkach wypoczynkowych spółki AMW REWITA (m.in. Sopot, Jurata, Zakopane, Solina) i ofercie hotelowej Polskiego Holdingu Hotelowego,
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • możliwość wykupienia pakietu opieki medycznej dla pracownika i członków rodziny, a także ubezpieczenia na życie,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Główne obowiązki:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych, przygotowywanie projektów odpowiedzi i rozstrzygnięć w zakresie realizacji uprawnień żołnierzy zawodowych związanych z zakwaterowaniem,
 • prowadzenie korespondencji z osobami niebędącymi żołnierzami zawodowymi w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku najmu,
 • rozpatrywanie skarg, próśb i wniosków w zakresie realizowanych spraw,
 • przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im wyjaśnień w prowadzonych sprawach,
 • rejestrowanie w systemie informatycznym wniosków z zakresu właściwości działu,
 • przygotowywanie danych do planów i sporządzanie sprawozdań w zakresie właściwości działu.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej rok w zakresie realizacji zadań zbliżonych do wymienionych w głównych obowiązkach,
 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu cywilnego,
 • znajomość ustaw o Agencji Mienia Wojskowego i zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP,
 • umiejętność redagowania pism oraz obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • odpowiedzialność, systematyczność i dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole.

Wymagania dodatkowe:

 •  preferowane wykształcenie wyższe o kierunku prawo lub administracja,
 •  mile widziane doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych,
 •  prawo jazdy kat. B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • cv i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
 • podpisane oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres),
 • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji (wzór dostępny na stronie AMW dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Termin składania dokumentów: 13 kwietnia 2023 r.

Miejsce składania dokumentów:
Agencja Mienia Wojskowego
ul. Nowowiejska 26A
00-911 Warszawa
z dopiskiem: „Ogłoszenie Nr 64/23”

lub wyślij aplikację poprzez kwestionariusz online, opcja "Aplikuj"

Metody i techniki naboru:

 • weryfikacja formalna dokumentów,
 • sprawdzian wiedzy,
 • rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje:

 • oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu,
 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie spotkania telefonicznie lub drogą mailową,
 • po zakończeniu procedury naboru nadesłane oferty zostaną komisyjnie zniszczone,
 • dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22/ 314 98 13.
Prosimy o pobranie i dostarczenie z dokumentami wypełnionego załącznika zamieszczonego poniżej (dotyczy aplikacji składanych na wskazany adres).

Oświadczenie osoby ubiegającej się o zatrudnienie
osiwadczenie-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnienie.doc

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx

Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

Utwórz powiadomienie e-mail
Zapisz mnie

Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

Podziel się ze znajomymi