Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu

Sieradz i teren powiatu sieradzkiego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • przygotowanie projektów decyzji i postanowień
 • • gromadzenie akt niezbędnych w toku postępowania
 • • analiza dokumentacji
 • • przygotowywanie odpowiedzi na skargi
 • • udział w oględzinach


Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz
kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokości),
- częsty kontakt z petentami inspektoratu,
- prowadzenie pojazdu służbowego


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
1)Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sieradzu
98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3(VI piętro, pok. 610)
telefon 043 822-31-99
2)email: pinbsieradz@wp.pl
3)www.bip.pinbsieradz.lo.pl

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze, administracyjne bądź techniczne-budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-03-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  98-200 Sieradz, Plac Wojewódzki 3(VI piętro, pok. 610)
  telefon 043 822-31-99

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/03/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry