Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w zespole do finansowo-księgowych, administracyjnych i prawnych

16-500 Sejny Ul. Zawadzkiego 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • załatwia sprawy związane z bieżącą eksploatacją samochodów służbowych
 • rozlicza karty drogowe samochodów służbowych
 • prowadzi sprawy związane z gospodarowaniem majątkiem ruchomym Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sejnach (likwidacja, utylizacja majątku)
 • prowadzi gospodarkę odpadami (obsługa rejestru BDO)
 • prowadzi magazyn Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Sejnach
 • dokonuje zakupu materiałów, sprzętów i środków niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań Inspektoratu w oparciu o analizę cen rynkowych
 • prowadzi sprawy z zakresu zamówień materiałów i sprzętu
 • obsługuje programy informatyczne z zakresu wykonywanych zadań


Warunki pracy

- praca w siedzibie jak i poza siedzibą urzędu,


- stanowisko pracy z monitorem ekranowym,


- bariery architektoniczne w zakresie poruszania się w budynku, brak podjazdów i wind,


- kierowanie samochodem


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej telefonicznie lub e-mailem. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Inne informacje można uzyskać pod nr. tel. 87 5162 511 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość aktualnie obowiązujących ustaw: o służbie cywilnej, o inspekcji weterynaryjnej, kodeksu pracy, o odpadach.
 • Prawo jazdy kategorii B (czynne prowadzenie pojazdów).
 • Umiejętność stosowania przepisów w praktyce i umiejętność logicznego myślenia.
 • Systematyczność, rzetelność, dokładność.
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko WINDOWS, WORD, EXCEL).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-10-12
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
  ul. Zawadzkiego 19
  16-500 Sejny

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  24/09/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi