Opis stanowiska pracy


Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wielkopolski Kurator Oświaty poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw obsługi programów i innych szczególnych działań w obszarze w Wydziale Administracyjno-Finansowym: WAF.210.2.2023

61-716 Poznań Kościuszki 93

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1.
 • Współuczestniczenie w realizacji programów rządowych realizowanych na podstawie art. 90 u. ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz innych działań w obszarze oświaty. Przygotowanie umów z wybranymi oferentami. Przekazanie przyznanych dotacji (współpraca z Wydziałem Finansów i Budżetu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego).
 • Zadanie 2.
 • Współuczestniczenie w zbieraniu i opracowywaniu informacji statystycznych w celu rozdziału środków finansowych, pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa, na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych bieżących jednostek samorządu terytorialnego.
 • Zadanie 3.
 • Przygotowywanie planów podziału dotacji i rozdzielników finansowych, celem przekazania do j.s.t i organizacji pozarządowych uruchamianych dotacji. Przygotowywanie sprawozdań z wykorzystania przez j.s.t. środków dotacyjnych, jakie w danym roku budżetowym były uruchamiane. Zarówno wg klasyfikacji budżetowej jak i klasyfikacji budżetu zadaniowego.


Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych

 • Zadania wykonywane w siedzibie

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę

 • Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjnobiurowych

 • Stanowisko pracy znajduje się na III piętrze budynku biurowego

 • Budynek wyposażony jest w windy osobowe i jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Umożliwiamy składanie dokumentów również w formie elektronicznej:
  - dokumenty można składać za pośrednictwem platformy ePUAP
  - link do strony: https://epuap.gov.pl/wps/portal
  - adres skrzynki ePUAP Kuratorium Oświaty w Poznaniu: /ko_poznan/SkrytkaESP
  - dołączone oświadczenia oraz kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie podpisz elektronicznie (podpis zaufany lub podpis kwalifikowany)

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością

 • Oferty kandydatów, z którymi nie można nawiązać stosunku pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej
  możliwe są do odebrania w ciągu 1 miesiąca od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty komisyjnie zniszczymy

 • Oferty kandydatów, z którymi można nawiązać stosunek pracy na podstawie art. 33 ustawy o służbie cywilnej, komisyjnie niszczymy po upływie 3 miesięcy od dnia objęcia stanowiska przez wybranego kandydataWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
brak doświadczenia w pracy zawodowej lub wystarczy krótkie (do 0,5 roku) przeszkolenie stanowiskowe

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość programów rządowych lub innych w obszarze oświaty
 • Znajomość prawa administracyjnego, oświatowego i ustawy o finansach pyblicznych w zakresie wykonywanych zadań
 • Bardzo dobra znajomość pakietu biurowego Ms Office
 • Znajomość technik biurowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego w obszarze programów rządowych lub innych w obszarze oświaty
 • Duża samodzielność w działaniu
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • Dobra organizacja i dyscyplina pracy
 • Umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • List motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-02-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  ul. Kościuszki 93
  61-716 Poznań
  pok. 339 - budynek B - Kancelaria

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi