Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw administracji i obsługi sekretariatu Dział administracyjno-organizacyjny


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowuje i monitoruje raporty dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego dotyczące braków produktów leczniczych w celu zapewnienia ustawowych zadań Prawa farmaceutycznego,
 • Przygotowuje dokumenty do archiwizacji, archiwizuje i prowadzi archiwum w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Poznaniu w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,
 • Drukuje, skanuje, kopiuje i faksuje dokumenty z akt prowadzonych w Inspektoracie spraw administracyjnych w celu sprawnego funkcjonowania urzędu,
 • Obsługa i serwis spotkań z interesantami, konferencje oraz zebrania pracowników ,
 • Prowadzi sprawy gospodarcze: monitoruje materiały biurowe i naczynia kuchenne w celu zapewnienia prawidłowych warunków funkcjonowania Inspektoratu,
 • Przyjmuje interesantów bezpośrednio zgłaszających się do Inspektoratu oraz obsługuje centralkę telefoniczną,
 • Prowadzi terminarz spotkań i zadań przełożonego, umawia spotkania, organizuje wyjazdy służbowe , sporządza raporty ,protokoły na potrzeby bezpośredniego przełożonego, przygotowuje materiały i dokumenty dla przełożonego,
 • Zastępuje w razie nieobecności pracowników Działu, w zakresie powierzonych im obowiązków,
 • Wykonuje zadania przydzielone przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w zależności od aktualnych potrzeb Inspektoratu.


Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Poznaniu. Praca biurowa z wykorzystaniem zestawu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz innym sprzętem biurowym. Miejsce pracy zlokalizowane w budynku przy ul. Szwajcarskiej 5 w Poznaniu, na II piętrze bez dostępu do windy osobowej. Wejście możliwe klatką schodową o szerokości 160 cm po schodach z poręczami. W budynku pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Praca na stanowisku wiąże się z codzienną obsługą komputera powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Przy składaniu dokumentów prosimy o powołanie na numer ogłoszenia.


Dokumenty o których mowa w niniejszym ogłoszeniu winny zawierać datę oraz czytelny , własnoręczny podpis kandydat.


 Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub pracy biurowej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość prawa odnośnie instrukcji kancelaryjnej i opłacie skarbowej,
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet) oraz umiejętność szybkiego pisania,
 • Obsługa urządzeń biurowych,
 • Bardzo dobra organizacja pracy własnej i umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejetność współpracy,
 • umiejętność wykonywania czynności techniczno-biurowych (kserowanie, skanowanie materiałów oraz archiwizacja).


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-31
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Poznaniu
ul. Szwajcarska 5
61-285 Poznań

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
26/10/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry