Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opocznie

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw administracyjno-biurowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

26-300 Opoczno Ul.Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego 1A

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie kancelari ogólnej i archiwum zakładowgo
 • obsługa sekretariatu
 • przyjmowanie wniosków o udzielenie pozwolenia na na użytkowanie obiektów budowlanych, kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji
 • przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, zakończeniu budowy, planowanym zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierajacych azbest, kontroli obiektu wielkopowierzchniowego
 • przeprowadzanie kontroli w terenie
 • opracowywanie w toku prowadzonych postępowań administracyjnych projektów decyzji, postanowień oraz pism
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy, przyjmowanie skarg i wniosków i udzielanie w tym zakresie pisemnych odpowiedzi
 • prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami ustawy Prawo budowlane


Warunki pracy

Praca w siedzibie Inspektoratu, wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa interesanta na miejscu i udzielanie informacji telefonicznie. Przygotowywanie projektów pism - praca przy monitorze  komputerowym powyżej 4 godzin dziennie. Wykonywanie czynności inspekcyjnych na terenie powiatu opoczyńskiego: prowadzenie  kontroli i oględzin, praca z wykorzystaniem komputera. Czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.  Siedziba Inspektoratu znajduje się na I piętrze budynku dwukondygnacyjnego. Budynek nie posiada windy oraz nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, drzwi o odpowiedniej szerokości. Narzędzia pracy: komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 2022-01-31do godz. 14 00 z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko referenta” , osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 44 755-00-82 w godz. 8-15Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Dobra organizacja pracy
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane, Kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzeń wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych ( czynności: tworzenie i edycja dokumentów, kserowanie, drukowanie, skanowanie dokumentów, wysyłanie faksu)
 • Znajomośc programów WORD EXEL na poziomie zaawansowanym
 • Samodzielność i sumienność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość zasad archiwizacji dokumentów
 • Prawo jazdy kategorii B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W OPOCZNIE
  ul. Generała Kazimierza Bończy-Załęskiego 1A
  26-300 Opoczno

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi