Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent do spraw księgowości Zespół do spraw finansowo-księgowych i administracji

ul. Partyzantów 46
27-500 Opatów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wstępna weryfikacja faktur, dekretacja i przygotowanie dokumentów do księgowania
 • Sprawdzanie faktur pod względem formalno - rachunkowym i przedkładanie ich do akceptacji,
 • Przygotowanie dokumentów księgowych do archiwizacji,
 • Ocechowanie wyposażenia znajdującego się na stanie ewidencji księgowej, prowadzenie ksiąg inwwentarzowych oraz książki ewidencji ilościowej materiałów niskocennych
 • Pomoc przy zapewnieniu prawidłowego obiegu dokumentów finansowo – księgowych
 • Wykonywanie czynności zleconych przez Głównego Księgowego


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Budynek posiadający podjazd dla osób niepełnosprawnych, parterowy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 15 868 40 92.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, finansów publicznych
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • znajomość Informatycznego Systemu Obsługi Państwa TREZOR


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-28
Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opatowie
ul. Partyzantów 46
27-500 Opatów

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
28/01/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry