Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/06/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Sztab Wojskowy w Olsztynie

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

referent w Wydziale Mobilizacji i Uzupełnień

Wojewódzki Sztab Wojskowy
Al. Warszawska 96
10-702 Olsztyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizacja zadań w zakresie rekrutacji kandydatów do róznych form pełnienia czynnej służby wojskowej
 • Prowadzenie i bieżace aktualizowanie obowiązujacej ewidencji (bazy danych ) kandydatów do służby przygotowawczej i zawodowej
 • Prowadzenie i bieżace aktualizowanie obowiązującej ewidencji (bazy danych) wolnych stanowisk dla zołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych po zakończeniu słuzby przygotowawczej oraz do służby zawodowej
 • Sporządzanie refundacji na podstawie not księgowych i decyzji administracyjnych zołnierzom pełniacym słuzbę przygotowawczą
 • Sporządzanie obowiazującyh sprawozdań, zestawień, decyzji administracyjnych, analiz i innych dokumentów zwiazanych z wykonywanymi obowiązkami służbowymi
 • Opracowywanie rozkazów, wytycznych, decyzji administracyjnych i innych dokumentów związanych z zakresem wykonywanych obowiązków służbowych
 • Udział w opracowywaniu planów zasadniczych przedsięwzieć Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
 • Udział w ćwiczeniach i treningach sztabowych oraz uczestnictwo w ich opracowywaniu
 • Udział w nadzorach służbowych w instytucjach wojskowych podległych i podporzadkowanych Szefowi Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego


Warunki pracy

- praca siedząca w siedzibie urzędu;
- od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30;
- narzędzia i materiały pracy - komputer;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin;
- praca na II pietrze w budynku bez windy
- budynek i pomieszczenia urzędu nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - poruszających się na wózkach inwalidzkich - brak podjazdu do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Na danym stanowisku istnieje możliwość nadania pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

Dane kontaktowe: tel. 261 32 20 14, 261 32 20 14

- wynagrodzenie na stanowisku - wynagrodzenie zasadnicze (3000,00 zł brutto) + dodatek za wysługę lat ( od 5 % do 20 % ).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani, po wstępnej analizie, zostaną powiadomieni o II etapie naboru.
Ofert odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważone z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualna czy tez jakąkolwiek inna cechę prawnie chroniona.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej lub wojskowej na podobnym stanowisku pracy;

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postepowania sprawdzajacego
 • Znajomość przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Znajomość przepisów ustawy o słuzbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość aktów prawnych normujacych problematykę mobilizacyjną
 • Bardzo dobra umiejetność obsługi komputera (pakiet Office)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie upoważnienia dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Dyspozycyjność
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-06-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy
  Al. Warszawska 96
  10-702 Olsztyn

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/05/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry